logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice rodem z II RP
Trwa remont kolejnego budynku przy ul. J. Chłopickiego na Wilczaku. Jej zachodnia strona zabudowana jest charakterystycznymi modernistycznymi kamienicami, które wzniesiono krótko przed wybuchem wojny.


Budynki z numerami 2, 6 i 10 powstały około 1936 roku, według zbliżonych projektów. To typowa dla lat międzywojennych architektura bazująca na modernizmie. Budynki charakteryzują się prostą bryłą, w której osadzono duże okna. Na fasadach zastosowano niewielką liczbę zdobień. Wszystkie budynki  wzniesiono na planach zbliżonych do kwadratu. Skrajne części zaakcentowano pseudoryzalitami, w których umieszczono łukowe portale wejściowe. Od strony podwórek część mieszkań wyposażono w balkony. Ściany szczytowe pozostawiono ślepe, prawdopodobnie z myślą o zabudowie sąsiednich parceli podobnymi budynkami, które miały utworzyć zwartą pierzejową zabudowę. W ostatnich latach kamienice są sukcesywnie remontowane. Obecnie trwa remont budynku z numerem 2.

Przedmieście z kamienicami i tramwajami

Wilczak włączono w granice Bydgoszczy dopiero w 1920 roku. Jednak już na przełomie XIX i XX wieku  przedmieścia przyległe do ówczesnych granic Bydgoszczy szybko zaczęły się dynamicznie rozwijać. Na Wilczaku funkcjonowała m.in. cegielnia, fabryka obrabiarek.  Z początkiem XX wieku zaczęła się zabudowa kolejnych ulic typowymi dla miasta kamienicami. Już w 1901 roku ul. Nakielską zaczęły kursować tramwaje.

W 1906 roku ukończono budowę kościoła Miłosierdzia Bożego. Krótko przed I wojną światową przedmieście zamieszkiwało 6 tysięcy osób. Było to najbardziej zurbanizowany obszar znajdujący się poza granicami ówczesnego miasta. W okresie międzywojennym zaczęto zabudowywać dawny folwark w rejonie ul. Czerwonego Krzyża domami jednorodzinnymi. Szereg budynków wielorodzinnych powstało w tym okresie właśnie w rejonie ul. W. Pola, J. Chłopickiego i Nakielskiej na wysokości parku.

Rewitalizacja przyspiesza

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.