logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienice i biurowce w historycznej linii
Dzięki remontom wiekowych budynków Okole nabiera coraz bardziej estetycznego wyglądu. Ulica Grunwaldzka cały czas zachowała ważną funkcję komunikacyjną, ale zmienia się jej charakter. Pomiędzy remontowanymi kamienicami lokowanych jest coraz więcej budynków biurowych.


Trwają prace przy kamienicy z nr 137. To budynek wzniesiony prawdopodobnie na początku XX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. Środkowa część zaakcentowana jest ryzalitem zwieńczonym trójkątnym szczytem. W poddasze o użytkowym charakterze doświetlają lukarny. Charakterystycznym elementem budynku jest syrena alarmowa umieszczona na dachu. W trakcie remontu elewacji dodano dodatkowe elementy zdobiące, nawiązujące do innych wiekowych kamienic (opaski okienne, lizeny, płyciny). Oprócz elewacji frontowej prace zlecono również przy ścianach szczytowych, docieplenie elewacji od strony podwórza, remont oficyn oraz ustawienie nowej anteny zbiorczej. Remont zleciła wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez ADM. Koszt wszystkich prac to 230 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest w przyszłym miesiącu.

W tym roku na Okole wyremontowano przy ul. Grunwaldzkiej kilka innych wiekowych kamienic położonych bliżej skrzyżowania z ul. Kanałową. Między innymi budynek z nr 55 o wyjątkowo ciekawej bryle. Więcej informacji o tych przedsięwzięciach znajduje się w tekście „Kolejne kamienice na Okolu po remoncie”.

Kiedyś tory, dziś rowerowa droga

W tej części Okola kamienice  sąsiadują m.in. z nowoczesnymi biurowcami Biznes Parku Kraszewskiego, które utrzymują historyczną linię zabudowy. Ta część ulicy Grunwaldzkiej, która od samego początku pełniła ważną funkcję komunikacyjną podlegała wielu zmianom. W 1895 roku uruchomiono linię kolei wąskotorowej w kierunku Koronowa. Parowozy kursowały z dworca znajdującego się w sąsiedztwie obecnego sklepu Lidl. Linia została zlikwidowana w 1970 roku, a ulicę poszerzono do 4 pasów ruchu. O wąskotorówce przypominają dziś m.in. stylizowane tablice z nazwami dawnych przystanków ustawione na sąsiednim Czyżkówku. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się TUTAJ. Zdjęcia z parowozami na ul. Grunwaldzkiej (jak to poniżej z rejonu skrzyżowania z ul. Kraszewskiego) były też częstym motywem historycznych widokówek. 

Kolejną dużą przebudowę ta część ulicy Grunwaldzkiej przeszła w ciągu ostatniej dekady. Powstał wówczas nowy wiadukt pod linią kolejową, ulica zyskała bezpieczną drogę rowerową, nowe chodniki oraz dosadzono szpaler kasztanowców. Skrzyżowania z ul. Kraszewskiego i na wysokości Lidla zyskały bezpieczne przejścia dla pieszych z sygnalizacją.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.