logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica ze sfinksami w remoncie
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Śniadeckich 47 zleciła remont fasady wiekowego budynku zdobiącego południową pierzeję placu Piastowskiego. Wejścia do kamieniczki strzegą płaskorzeźby przypominające sfinksy.


Budynek powstał około 1880 roku. Pełni funkcję mieszkalno-usługową. Składa się z dwóch części - symetrycznej bryły przykrytej dwuspadowym dachem od strony wschodniej oraz segmentu z jednospadowym dachem, o nieco mniejszych garbatych od strony zachodniej. W dach od strony wschodniej wkomponowano dwie lukarny. Budynek był początkowo własnością kupca Roberta Winklera. Kamienica mimo skromnych rozmiarów posiada wiele ciekawych architektoniczny detali.

Najciekawszym jest bez wątpienia płaskorzeźba nad wejściowym portalem. Tworzą ją między innymi motywy maski otoczonej roślinnymi ornamentami, a także dwie kobiece  figury przypominającymi sfinksy. Fasadę zdobią również  pilastry, boniowanie oraz ozdobne balustrady. Nad portalem znajduje się także oryginalny kuty uchwyt na szyld reklamowy. Remont elewacji frontowej wraz z dociepleniem ścian oficyn zleciła wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez ADM. Koszt prac to około 140 tysięcy złotych. Ich zakończenie planowane jest przed wakacjami.

Korzystne zmiany

W ostatnich latach wokół placu Piastowskiego właściciele budynków przeprowadzili wiele innych remontów. Równocześnie szereg prac poprawiających estetykę tego miejsca zleciło miasto. Wyremontowane zostały chodniki na pierzejach od strony zachodniej, północnej i wschodniej. W trakcie prac przebudowano też przejścia dla pieszych dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachowano część historycznych nawierzchni w formie dużych kamiennych płyt oraz opasek z bruku. Chodniki wyremontowano też na ulicach dochodzących do placu, m.in. Matejki, Chrobrego, Warszawskiej i Wileńskiej. Wcześniej zadbano również o dosadzenie drzew. Miasto nabyło też niewielką działkę, gdzie dawniej działała stacja paliw i wyremontowana została nawierzchnia miejsc postojowych. Równie dużo prac związanych z poprawą estetyki prowadzono na ulicach dochodzących do placu m.in. Śniadeckich, Matejki i Bolesława Chrobrego.

Pracujemy nad planem

W ubiegłym roku z myślą o kompleksowej rewitalizacji tej części Śródmieścia Miejska Pracownia Urbanistyczna rozpoczęła prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ułatwi on rozwój, jednocześnie dbając o istniejącą wartościową zabudowę i harmonijne wpisywanie się nowych inwestycji w tkankę miasta. Plan określi kierunek pożądanych zmian i ułatwi prowadzenie inwestycji sprzyjających rewitalizacji tego obszaru.

Trochę historii

Plac Piastowski wytyczono jako obszerny rynek tworzonej w połowie XIX w. tak zwanej "dzielnicy elżbietańskiej" (nazwa pochodzi od imienia dawnej Cesarzowej Niemiec). Zajmuje on powierzchnię prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych. Był tu park i plac targowy. Pierzeje placu zabudowano przede wszystkim kamienicami czynszowymi. Na placu na początku XX wieku w części parkowej powstał neobarokowy kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedna z najokazalszych świątyń w Bydgoszczy.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.