logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z wykuszem zmieniła kolor
Zakończył się remont kamienicy przy ul. Wyczółkowskiego 11. Znaczna część zabudowy tego fragmentu osiedla Bielawy została wzniesiona, podobnie jak ten budynek, w okresie międzywojennym.


Kamienica liczy 3 kondygnacje oraz posiada użytkowe poddasze. Pełni funkcję mieszkalną. Wzniesiono ją około 1926 roku wieku na planie kwadratu.  Charakterystycznym elementem jest wykusz w środkowej części elewacji frontowej oraz szczyt z dużym oknem. Wejście do budynku ulokowano od strony północnej w formie zadaszonego przedproża ze schodkami. Elewację frontową zdobi boniowanie ściany fundamentowej, a otwory okienne białe opaski. Posesje, podobnie jak sąsiednie zabudowania, otacza od strony ulicy przedogród. Po remoncie budynek utrzymany jest w popielatej kolorystyce.

Ulica Wyczółkowskiego łącząca Jagiellońską z M. Curie Skłodowskiej została wytyczona z początkiem XX wieku. Wówczas tereny te znajdowały się jeszcze poza granicami Bydgoszczy. Wieś Szretery (Skrzetusko) wraz z Bielawami włączono w granicę miasta w 1920 roku. Ulica L. Wyczółkowskiego początkowo stanowiła wyłącznie dojazd do budynków i pól znajdujących się w rejonie dzisiejszego stadionu. W okresie międzywojennym nabrała jednak większego znaczenia komunikacyjnego. W 1922 roku zapadała decyzja o budowie na  w tej części miasta Stadionu Miejskiego im. marsz. J. Piłsudskiego. Pierwsze zawody odbyły się dwa lata później. W 1937 roku pierwszych pacjentów przyjął natomiast nowy Szpital Miejski przy ul. M. Curie Skłodowskiej. Część zabudowy na ul. L. Wyczółkowskiego wzniesiono również w ostatnich latach. Wśród tych obiektów znajduje się między innymi nowoczesna sala sportowa Zespołu Szkół Elektronicznych oddana do użytku w 2020 roku.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.