logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z ul. Mazowieckiej odzyskała blask
Zakończył się remont kamienicy przy ul. Mazowieckiej 11. Symetryczna elewacja frontowa znów zachwyca bogactwem architektonicznych dekoracji. Prace zlecone przez wspólnotę pochłonęły prawie 200 tysięcy złotych.


Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej ulicy Mazowieckiej. Wzniesiono go około 1900 roku, na planie zbliżonym do litery „L”. W podwórzu znajdują się oficyny. Frontowa część posiada 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Skrajne części są nieznacznie wysunięte – mają formę ryzalitów. Symetryczna bryła budynku ozdobiona została rozbudowanymi naczółkami okiennymi, gzymsami. Na parterze zastosowano boniowanie. Pod oknami na wysokości piętra umieszczono płaskorzeźby. W centralnej części budynku umieszczono łukowy przejazd bramny z drewnianymi wrotami i naświetlem łukowym.

Na frontowej elewacji znajduje się tablica przypominająca postać Hassana Konopackiego – dziennikarza narodowości tatarskiej, zwolennika budowy państwa białoruskiego we współpracy i z pomocą Polski. Ostanie lata życia spędził w Bydgoszczy, mieszkając w oficynie przy ul. Mazowieckiej 11.

Remont elewacji frontowej zleciła wspólnota, zarządzona przez miejską spółkę ADM. Prace pochłonęły 196 tysięcy złotych. W ostatnich latach ADM, wspólnoty i prywatni właściciele zlecają coraz więcej prac remontowych. Wypiękniał już szereg budynków usytuowanych m.in. wzdłuż ul. H. Sienkiewicza, Kwiatowej i Pomorskiej. Wśród nich między innymi pobliska kamienica przy ul. Mazowieckiej 15.

Ulica z koszarami

Ulica Mazowiecka łącząca ulice Fredy i Pomorską została wytyczona wraz z całą tak zwaną dzielnicą kolejową w połowie XIX wieku. Wiązało się to z budową dworca kolejowego . W tej części Śródmieścia wokół placu Piastowskiego zamieszkali przede wszystkim  pracownicy kolejowi, drobni urzędnicy, nauczyciele oraz robotnicy warsztatów kolejowych. Do 1920 roku przy ul. Mazowieckiej 28 znajdowały się także koszary. W latach międzywojennych zabudowania były siedzibą zakładów Galwana produkującej metaloporcelanę i wyroby metalowe. Budynek w latach PRL-u został przebudowany i rozbudowany. Obecnie jest on siedzibą Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.  

W ostatnich latach ulica zyskuje na estetyce. Część budynków zmienia funkcję na mieszkaniową. By przyspieszyć rewitalizację trwają prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania dla tej części Śródmieścia wokół placu Piastowskiego. Wcześniej opracowano również koncepcję niezbędną do przedłużenia ulicy Mazowieckiej od Pomorskiej do ul. Gdańskiej. Pozwoli to lepiej scalić tę część Śródmieścia i jeszcze bardziej ograniczyć ruch na ul. Cieszkowskiego. Ulica Mazowiecka po przebudowie infrastruktury kanalizacyjnej zyska też nowe chodniki.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.