logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z kamiennym stopniem w remoncie
Trwa remont kolejnej wiekowej kamienic przy ul. M. Jackowskiego. Do końca czerwca estetyczną elewację frontową zyska budynek z numerem 36. Wcześniej odnowiono kilka innych fasad wzdłuż tej ulicy.


Budynek przy ul. Jackowskiego 36 pochodzi prawdopodobnie z początku XX wieku. Zbudowano go na planie prostokąta. Piętrowa kamienica z użytkowym poddaszem nakryta jest dwuspadowym dachem. Kondygnację rozdzielono gzymsem. Główne wejście posiada dobrze zachowaną stolarkę drzwiową. Charakterystycznym elementem przed wejściem do budynku jest kamienny stopień o nieregularnym kształcie.

W zakres aktualnie prowadzonych prac wchodzi odnowienie elewacji frontowej. Zleciła je wspólnota zarządzana przez ADM. Remont kosztuje 43 tysiące złotych. Zakończenie robót planowane jest w ciągu miesiąca.

Wcześniej przebudowano sąsiedni, nowszy budynek u zbiegu z ulicą W. Łokietka. W ostatnich latach przywrócono też świetność elewacjom kamienic z numerami 8, 23 i 26. Na mieszkania zaadaptowano też dawną mleczarnię (budynek z nr 28).

Większość zabudowy na ul. Jackowskiego pochodzi z początku XX wieku. W budynku u zbiegu z ulicą Grunwaldzką funkcjonowała wówczas restauracja T. Sikorskiego. Do czasu zasypania odcinka Starego Kanału Bydgoskiego i budowy odcinka ulicy Królowej Jadwigi pomiędzy Garbarami i Focha w połowie lat 70.XX wieku to właśnie ulica Jackowskiego była głównym połączeniem zachodniej części miasta z dworcem kolejowym.

W 1987 roku wraz z przebudową ronda Grunwaldzkiego odcięto ul. M. Jackowskiego  od tego węzła i nabrała ona charakteru ulicy bez przejazdu. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski na skrzyżowaniach z innymi ulicami zainstalowano przy niej kamery. W tym roku uporządkowano parkowanie wprowadzając jeden kierunek ruchu od ul. Śląskiej do W. Łokietka.Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Bydgoszczy aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.