logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z hełmami na lukarnach. Dbamy o zabytki
Kończy się konserwatorski remont w kamienicy przy ul. Cieszkowskiego 14. To jeden z kilku budynków w tej części miasta, któremu dawny blask pomaga przywrócić miejska dotacja. Wcześniej kompleksowo zrewitalizowaliśmy całą ulicę.


Kamienica z numerem 14 powstała w 1899 roku na planie nieregularnego wieloboku. Zaprojektował ją znakomity architekt K. Bergner działający w Bydgoszczy  przez kilkadziesiąt lat przynajmniej do wybuchu I wojny światowej. Pierwszym właścicielem budynku, który zlecił jego budowę był W. Brzęczkowski prowadzący pracownię krawiecką. Eklektyczny budynek liczy 4 kondygnacje i użytkowe poddasze. Charakterystycznym elementem obiektu jest między innymi wykusz zwieńczony trójkątnym szczytem. We wschodniej część budynku na wysokości II piętra znajduje się loggia. Przejazd bramny umieszczono natomiast w skrajnej wschodniej części kamienicy. W połaci dachu występuje rząd lukarn krytych ostrosłupowymi hełmami. Elewację  zdobią również płaskorzeźby, gzymsy oraz naczółki i opaski okienne. Sutereny zaadaptowano na lokal handlowy.

Kamienica przeszła duży remont przed dekadą. Teraz zlecone zostały dodatkowe prace, które pozwolą utrzymać zabytkową elewacją w dobrym stanie. W ich zakres wchodzą między innymi izolacja przeciwwilgotnościowa oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich wraz z malowaniem. Zadanie pochłonie blisko 50 tysięcy złotych. Właściciel otrzymał dofinansowanie z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków w kwocie 22 tysięcy złotych.

Moc rewitalizacji

Ulica Cieszkowskiego  przeszła gruntowną rewitalizację w 2017 roku, która pochłonęła  2,5 mln zł. Największe zmiany zaszły przy nawierzchniach. Materiały wykończeniowe nawiązują  do stylistyki z początku XX wieku. W 2018 roku odsłonięto też  historyczny mural przedstawiający sylwetkę Józefa Święcickiego, budowniczego, który pozostawił w Bydgoszczy wiele oryginalnych kamienic. Kompleksowa rewitalizacja ul. Cieszkowskiego to również efekt aktywności mieszkańców, którzy w 2007 roku powołali stowarzyszenie. Wspiera ono wszystkie działania związane z przywróceniem świetności temu zakątkowi miasta.

Dbamy o zabytki

W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków przeznaczyliśmy pół miliona złotych. Pozwolą one dofinansować 7 zadań o łącznej wartości ponad miliona złotych. Równocześnie miasto występuje o wszystkie możliwe środki centralne na tego typu zadania.