logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z gargulcami – zlecamy konserwatorski remont
Trwa przetarg na remont oryginalnej kamienicy przy ulicy Dworcowej 54. Wcześniej powstała dokumentacja. Budynek pełen oryginalnych detali z końca XIX wieku to dzieło wybitnego bydgoskiego mistrza budowlanego - Józefa Święcickiego.


Budynek wzniesiono w latach 1893-94. To jedna z nielicznych kamienic przy ul. Dworcowej w stylu manieryzmu północnoeuropejskiego. Bardzo oryginalny jest nawet sam plan jej posadowienia. Kamienica o bardzo wąskim korpusie, ze skrzydłem bocznym i wejściem w elewacji bocznej, swoje nietypowe ukształtowanie zawdzięcza przeznaczeniu rozległej nieruchomości. Od zaplecza (graniczącego z ulicą Lipową) mieściła się firma transportowa, której niezbędny był nieograniczony wyjazd na ulicę Dworcową. Pierwszym właścicielem kamienicy był spedytor Ludwig Schultz.

Oryginalne detale

Bryła i dekoracja są inspirowane północnoeuropejskim manieryzmem. Ciekawym elementem wystroju są bogato zdobione loggie od strony ul. Dworcowej. Nad nimi kamienicę wieńczy wieżyczka z iglicą. Charakterystycznym detalem są również niewielkie rzygacze (gargulce)  - wysunięte przed lico muru dekoracyjne zakończenia odprowadzeń wody mogącej zbierać się w loggiach. W tej kamienicy przybrały one postać głów zwierząt. To rozwiązanie było niegdyś bardzo popularne w wielu hanzeatyckich miastach m.in. Gdańsku. Wyjątkowe jest również  wypełnienie płycin znajdujących się pod oknami parteru. Przypomina ono rybią łuskę. Na elewacji dominuje licowana cegła. Wyjątkowego kunsztu są również dekoracje wokół otworów okiennych w formie rozbudowanych naczółków. Część parteru z największym oknem podkreślono boniowaniem. Na elewacji zachowała się również dawna malowana reklama firmy transportowej.

Kamienica mistrza

Kamienica przy Dworcowej to jeden z najlepszych przykładów kunsztu Józefa Święcickiego – wybitnego bydgoskiego budowniczego tworzącego swoje architektoniczne dzieła na przełomie XIX i XX wieku. Żył w latach 1859-1913. Pozostawił w mieście wiele przepięknych kamienic. Jego dziełem są m. in. kamienica, w której znajduje się Hotel pod Orłem, kamienica przy Placu Wolności 1 i wiele budynków na ul. Gdańskiej, Dworcowej, Jagiellońskiej oraz Cieszkowskiego. Wybudował około 60 kamienic, które nadały miastu charakterystyczny rys. Liczba wszystkich projektów, które stworzył jest kilka razy większa. Kamienice zaprojektowane przez mistrza J. Święcickiego nie ustępowały kunsztem obiektom stawianym w ówczesnych europejskich stolicach. Budowniczy często angażował się także w akcje charytatywne: wspierał finansowo bydgoskie sierocińce, szpitale i kościoły. O jego dokonaniach przypomina m.in. mural przy ul. Cieszkowskiego. Jest również patronem wiaduktu w ciągu ul. Gdańskiej.

Szukamy wykonawcy

Elewacja miejskiego budynku przy ul. Dworcowej prawdopodobnie po wojnie nie była nigdy remontowana. Wkrótce się to zmieni. ADM ogłosiła przetarg na konserwatorskie prace od strony ulicy i wjazdu na parcele. Wcześniej powstała dokumentacja projektowa. Zakłada ona między innymi odnowienie frontowej elewacji. Budynek zyska lepszą izolację przeciwwilgociową. Wyremontowana zostanie charakterystyczna loggia. Już ten etap prac pozwoli wyeksponować piękno i zabytkową wartość kamienicy. Docelowo w oparciu o przygotowaną dokumentację planowany jest także m.in. docieplenie ściany od strony podwórza oraz remont elewacji budynków oficyn. Poza tym budynek zostanie docieplony od strony podwórza. Docieplenie części mieszkań będzie odbywało się od wewnątrz.