logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z charakterystycznymi kwadratami
Trwa dobra passa remontów kamienic przy ul. Chocimskiej. Dzięki pracom zlecanym przez właścicieli i wspólnoty mieszkaniowe ta część Śródmieścia prezentuje się z każdym miesiącem coraz lepiej. Schludną elewację odzyskał ostatnio budynek z numerem 9.


Trzykondygnacyjna kamienica z użytkowym poddaszem wzniesiona została na planie prostokąta w latach 1909-11. Pełnia przede wszystkim funkcję mieszkalną. Na parterze umieszczono lokal handlowy z witryną. Modernistyczny budynek nie posiada zbyt wielu zdobień. Na parterze zastosowano boniowanie, kondygnacje rozdzielają gzymsy. W osi budynku znajduje się obszerna sień przejazdowa. Charakterystycznym elementem są jednak oryginalne płyciny w formie małych kwadratów na wysokości III kondygnacji. Po remoncie budynek utrzymany jest w jasnej, popielatej kolorystyce.

Udane remonty

Wcześniej przy tej ulicy odnowiono kilka innych, ciekawych kamienic, między innymi budynek o wyjątkowo ciekawej bryle z numerem 5. Posiada on elementy charakterystyczne dla kamienic secesyjnych. Kapitalny remont przeszła również kamienica z numerem 10, której portal zdobiony jest płaskorzeźbą orłów i lwa. Zakończyły się też prace przy narożnej kamienicy u zbiegu z ulicą Gdańską (po stronie północnej). Do remontu przygotowywana jest również druga narożna kamienica z nr 1. To równie piękny budynek pochodzący z końca XIX wieku. Oba zostały zaprojektowane przez znakomitego budowniczego J. Święcickiego. W tym roku prace zlecono także przy kamienicy z nr 26.

Ulica do koszar

Ulica Chocimska została wytyczona w połowie XIX wieku. Początkowo kończyła się na dawnych zabudowaniach wojskowych, tworzących obecny „Londynek”. Od strony ul. Gdańskiej jest zabudowana przede wszystkim wiekowymi kamienicami. Od strony ul. Pomorskiej przebiega pomiędzy zabudowaniami dawnych koszar. Stacjonowała w nich początkowo pruska piechota. W okresie międzywojennym dawne koszary przekształcono w osiedle mieszkaniowe dla niezamożnej ludności, a ogrodzenie wokół nich rozebrano. Po wojnie zbudowano przedłużenie ul. Chocimskiej łącząc ją z ulicą Pomorską. Wcześniej w tym miejscu stał również wojskowy pawilon. W tym roku na podwórku przy zabudowaniach u zbiegu ul Pomorskiej i Chocimskiej dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu powstał  społeczny sad z owocowymi drzewami i krzewami. 

Ulicę Chocimską czeka jeszcze rewitalizacja wraz z budową linii tramwajowej pomiędzy dworcem kolejowym i ulicą Gdańską. Rozwiązanie z torowiskiem postulowała większość osób biorąca udział w konsultacjach. Wybrany wariant oznacza brak konieczności wyburzania kamienic u zbiegu ulicy Gdańskiej i Chodkiewicza. Konieczne będzie jednak odbudowanie budynku przy ul. Pomorskiej 88F w nowej lokalizacji.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.