logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica z balkonami w remoncie
Wiekowa kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 zyskuje nową elewację. Wcześniej przy tej ulicy wyremontowano kilka innych obiektów. Powstały też plomby - budynki uzupełniające pierzejową zabudowę.


Budynek wzniesiono około 1907 roku na planie litery L. Liczy on 3 kondygnacje i użytkowe poddasze. Kamienica pełni funkcję mieszkalno-usługową. Charakterystycznym elementem są balkony umieszczone w osi budynku nad przejazdem bramnym. Skrajne części zwieńczone są szczytami. Kamienica posiada także użytkowe poddasze doświetlone dużymi lukarnami. Prawdopodobnie początkowo posiadała więcej zdobień. Do czasów obecnych zachowała się płaskorzeźba na wysokości II piętra. Remont przywróci estetyczny wygląd frontu.

Przed trzema laty przy tej ulicy wyremontowano ciąg kamienic znajdujących na naprzeciw biurowca dawnej „Kobry” (nr 20,22 i 24) Wcześniej wzdłuż wschodniej pierzei odnowiono budynki z numerami 10, 12,  14, 16 i 18. Powstały też plomby - budynki uzupełniające pierzejową zabudowę.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają opracowywane przez urbanistów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.