logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kamienica przy ul. Staroszkolnej w remoncie
Rozpoczął się remont kamienicy przy ulicy Staroszkolnej 11. Wcześniej w zrewitalizowanym budynku po przeciwnej stronie otwarte zostało Centreum Edukacyjno-Społeczne mieszczące m.in. Muzeum Kanału Bydgoskiego.


Budynek z nr 11 to niewielka, piętrowa kamienica wzniesiona na planie prostokąta, prawdopodobnie na początku XX wieku.  W osi budynku od strony ulicy umieszczono wejście. Elewacja na wysokości piętra wykończona jest licowaną cegłą. Otwory okienne zdobią opaski i naczółki. Regularne podziały pod oknami akcentują płyciny. Kondygnacje oraz nieużytkowe poddasze rozdzielają gzymsy. Zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa i część stolarki okiennej. Remont nie tylko przywróci estetyczny wygląd kamienicy. Dzięki niemu całą pierzeję ul. Staroszkolnej prowadząca w kierunku Starego Kanału Bydgoskiego tworzyć będą budynki z odnowionymi elewacjami.

W ubiegłym roku przy ul. Staroszkolnej zakończyła się rewitalizacja miejskiego budynku z nr 10 po dawnym przedszkolu. Powstało w nim Centrum Edukacyjno-Społeczne.  To nowe miejsce spotkań dla mieszkańców – młodzieży, seniorów, ale także dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz Bydgoszczy. Będą się tam odbywać różnego rodzaju warsztaty, wykłady i spotkania integracyjne. W budynku przy Staroszkolnej znajduje się także nowa siedziba Muzeum Kanału Bydgoskiego. Więcej informacji o nowej placówce znajduj się TUTAJ.

Ulica Staroszkolna o długości 260 metrów łączy ul. Grunwaldzką z północnym brzegiem Starego Kanału Bydgoskiego. Została wytyczona pod koniec XIX wieku. Wówczas zaczęły powstawać przy niej pierwsze zabudowania. Już w 1898 roku wzdłuż ul. Grunwaldzkiej wybudowano linię tramwajową. Teren Okola włączono do Bydgoszczy w 1920 roku. Przez wiele lat częścią ul. Staroszkolnej przy skrzyżowaniu z Grunwaldzką był tramwajowy tor. Wbudowano go w 1950 roku i ułatwiał zawracanie tramwajom  na tak zwanym trójkącie manewrowym. Zlikwidowano go w 1975 roku wraz z budową wiaduktu kolejowego, a całe torowisko wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w 1984 roku.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Powstaje taki dokument m.in. dla dużej części Okola.