logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jeszcze więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów
Przygotowujemy się do ograniczenia samochodowego ruchu w kolejnych obszarach Salonu Bydgoszczy. W połowie roku zlecimy przebudowy Rybiego Rynku oraz ulic: Grodzkiej, Pod Blankami, Zaułek, Przyrzecze i Malczewskiego. Wcześniej ogłosiliśmy przetarg na rewitalizację placu Kościeleckich. Ulica Mostowa na całej długości docelowo będzie też służyć pieszym i rowerzystom. Uwzględnimy to w konkursie na zagospodarowanie placu Teatralnego.


W zaplanowanym na wiosnę konkursie dotyczącym zagospodarowania placu Teatralnego funkcja komunikacyjna ulicy Mostowej zostanie ograniczona. Docelowo ma stać się ona na całej długości miejscem przyjaznym pieszym i rowerzystom, a także umożliwiać organizowanie różnych wydarzeń, takich jak Bydgoski Jarmark Bożonarodzeniowy. Oznaczać będzie to likwidację miejsc parkingowych na placu Teatralnym.

Wcześniej zmieni się przestrzeń Rybiego Rynku. W ubiegłym roku zakończyło się wprowadzanie  szeregu zmian do dokumentacji dotyczącej placu przed gmachem Teatru Kameralnego. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ. Dzięki dodatkowym środkom z budżetu centralnego poza rewitalizacją Rybiego Rynku prace zostaną zlecone również na kilku innych ulicach Starego Miasta: Pod Blankami, Malczewskiego, Zaułek, Przy Zamczysku i Przyrzecze i Jana Kazimierza, Grodzka. Nadany zostanie im charakter estetycznych pieszojezdni. Na części dla pieszych układane będą płyty, a na jezdniach kamienne kostki. Te zadania łączyć będą się z rewitalizacją placu Kościeleckich. Aktualnie to przedsięwzięcie  jest na etapie powtórzonego przetargu na prace budowlane. Więcej o zakresie prac pisaliśmy TUTAJ.

Jeszcze w tym roku szereg zmian związanych z między innymi  z ograniczaniem miejsc postojowych na chodnikach, wyznaczaniem rowerowych kontrapasów wprowadzimy wraz ze zmianą granic strefy płatnego parkowania. Więcej o tych zmianach w tekście „Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów

To już się udało

W ostatnich latach samochody zniknęły między innymi ze zrewitalizowanego Starego Rynku i kilku przyległych ulic. Również ulica Długa stała się przestrzenią zdecydowanie bardziej przyjazną dla pieszych. Wraz rozbudową ulicy Kujawskiej przebudowany został jej ostatni odcinek od Zbożowego Rynku do ul. Pod Blankami. Otwarcie wielopoziomowego parkingu umożliwiło też zamknięcie dla ruchu samochodowego Wyspy Młyńskiej. Wszystkie te działania są częścią programu rewitalizacji   Salonu Bydgoszczy.