logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inwestujemy miliony w Pałac Młodzieży i Park Witosa
W modernizowanym Pałacu Młodzieży zlecimy dodatkowe prace. Rozpoczęła się też rewitalizacja parku Ludowego im. Wincentego Witosa przylegającego do budynku. Oba zadania pochłoną łącznie prawie 24 mln zł. Dzięki tym inwestycjom centrum miasta będzie jeszcze piękniejsze.


Pałac Młodzieży służy bydgoszczanom od ponad 40 lat. Pełni rolę centrum kulturalnego dzieci i młodzieży, na stałe wpisując się w mapę kulturalną Bydgoszczy, regionu kujawsko-pomorskiego oraz kraju. Budynek liczy 3 kondygnacje i składa się z 3 prostokątnych brył. Jesienią w budynku zleciliśmy szereg prac termomodernizacyjnych. Rozpoczęła się wymiana wentylacji, klimatyzacji, technologii uzdatniania wody basenowej oraz prowadzony jest szereg prac związanych z dociepleniem konstrukcji. Wykonana zostanie też instalacja fotowoltaiczna - będzie zamontowana na głównym dachu i pozwoli pozyskiwać energię do wykorzystania na potrzeby własne budynku, między innymi maszynowni basenu. W ostatnich tygodniach zlecony został szereg dodatkowych robót, które poprawią bezpieczeństwo i funkcjonowanie obiektu.  Wymieniona zostanie większą liczba okien, rozszerzono zakres prac we wnętrzu obiektu np. przy klatkach schodowych, łazienkach i basenie. W ramach inwestycji budynek zyska estetyczną elewację w odcieniach szarości i bieli. Całkowity koszt tej inwestycji to 15,7 mln zł. Planowany termin zakończenia to jesień bieżącego roku.Rozpoczęły się też pierwsze prace przy przylegającym do Pałacu Młodzieży Parku Witosa. Większa jego część została ogrodzona. Prowadzone są rozbiórki starych nawierzchni, rosnące drzewa są zabezpieczane przed uszkodzeniami przez maszyny, a w najbliższych dniach ruszą prace przy pielęgnacji drzewostanu. Jednocześnie trwają końcowe prace nad projektem. Duże prace budowlane wykonawca zamierza rozpocząć latem. Koszt tej inwestycji to 8,2 mln zł. Więcej informacji o zakresie I etapu prac znajduje się w tekście „Park Witosa – umowa podpisana”

Sposób zagospodarowania centralnej części parku zostanie określony w drodze konsultacji społecznych, które rozpoczną się w najbliższych tygodniach.

Na obie inwestycje pozyskaliśmy  fundusze unijne ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Koszt obu zadań to prawie 24 mln zł, a europejskie wsparcie to blisko 7 mln zł.