logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator przedsiębiorczości. Przetarg ogłoszony. Raport nr 1
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny startuje z kolejną dużą inwestycją wspierającą gospodarczy rozwój miast i regionu. Ogłoszony został przetarg na budowę inkubatora przedsiębiorczości.


- Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny stał się gospodarczym sercem miasta, Metropolii Bydgoszcz i regionu – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. -  Firmy, które zdecydowały się tu zainwestować wciąż poszukują pracowników, tu rozliczają podatki. Ma to ogromne znaczenie szczególnie dziś, gdy zmagamy się z mniejszymi dochodami spowodowanymi decyzjami rządowymi i skutkami sytuacji pandemicznej. Dlatego cały czas inwestujemy w to miejsce. Tworzymy coraz lepsze warunki do rozwijania swojej działalności właśnie w Bydgoszczy.

Nowy obiekt powstanie pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W nowej przestrzeni będą odbywać się prace montażowe, składowanie towarów, drobna produkcja z wyłączeniem produkcji spożywczej, szkodliwej oraz uciążliwej. Każdy z boksów przeznaczony jest dla innego użytkownika z możliwością łączenia boksów. Dostęp do hal zaplanowano bezpośrednio od zewnątrz. Każdy boks zostanie wyposażony w niezależną bramę wjazdową i drzwi wejściowe. Zaplanowano wspólny węzeł sanitarny oraz jadalnię dla pracowników.

Wykorzystamy unijne wsparcie

W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp na wszystkie kondygnacje odbywać będzie się bez barier architektonicznych. Budynek biurowy wyposażony zostanie w windę, odpowiednie toalety, nie będzie stopni pomiędzy parkingiem i wejściami do części biurowej i boksów.
 
Prace budowlane po podpisaniu umowy potrwają około półtora roku. Inwestycja planowana jest do realizacji w oparciu o środki unijne. Jej szacowany koszt to około 19 mln zł. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny aplikuje o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozwój infrastruktury biznesowej. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.
 
W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku centrum technologiczne. Ta inwestycja była również wybudowana w oparciu o środki unijne. Pochłonęła ona ponad 27 mln zł. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ.


 
Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Teren BPPT objęty jest możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja w liczbach:

  • Powierzchnia obiektu – 5387 m2
  • Wysokość budynku - 11,93 m
  • Szacowany koszt – 19 mln zł
  • Zakładany poziom dofinansowania unijnego – 85%