logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator przedsiębiorczości. Dużo chętnych do budowy. Raport nr 2
Aż 12 firm jest zainteresowanych budową budową inkubatora przedsiębiorczości na terenie BPPT. To kolejna inwestycja, która ma wspierać gospodarczy rozwój miasta i regionu. Wykonawcy, wśród nich bydgoskie firmy, oszacowali wartość prac na kwoty od 22 do 30 mln zł.


Obiekt powstanie pomiędzy nowym centrum technologicznym, w którym ulokowały się firmy rozwijające nowe technologie i potężnym centrum logistycznym firmy Lidl. Inkubator będzie składał się z dwóch części: 3-kondygnacyjnej biurowej oraz parterowej hali, w której będą mogły funkcjonować nowe podmioty gospodarcze. Hala będzie podzielona na ponad 20 boksów. W nowej przestrzeni będą odbywać się prace montażowe, składowanie towarów, drobna produkcja z wyłączeniem produkcji spożywczej, szkodliwej oraz uciążliwej. Każdy z boksów przeznaczony jest dla innego użytkownika z możliwością łączenia boksów. Dostęp do hal zaplanowano bezpośrednio z zewnątrz. Każdy boks zostanie wyposażony w niezależną bramę wjazdową i drzwi wejściowe. Zaplanowano wspólny węzeł sanitarny oraz jadalnię dla pracowników.

W budynku przewiduje się możliwość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w tym  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp na wszystkie kondygnacje odbywać się będzie bez barier architektonicznych. Budynek biurowy wyposażony zostanie w windę, odpowiednie toalety, nie będzie stopni pomiędzy parkingiem i wejściami do części biurowej i boksów.

Wykonaniem prac budowlanych zainteresowanych jest 12 firm. Wyceniły one wartość prac na kwoty od 22 do 30 mln zł. Najniższą cenę przedstawiło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech”. Swoje oferty złożyło kilka innych znanych bydgoskich firm budowlanych, m.in. KWK Construction Deweloper, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud-Przemysłówka”, Alstal, Projprzem Budownictwo, Kontbud. W przetargu uczestniczy też firma Strabag, która biura swojego regionalnego oddziału ulokowała w biurowcu na terenie BPPT.

Bydgoski Park Technologiczno-Przemysłowy na realizację inwestycji zabezpieczył ponad 23 mln zł. Po zweryfikowaniu ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy. Prace budowlane potrwają około półtora roku.

Inwestycja planowana jest do realizacji w oparciu o środki unijne. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny aplikuje o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rozwój infrastruktury biznesowej.  Ponadto planowany jest zakup wyposażenia, oprogramowania oraz sprzętu IT niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej infrastruktury.

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku centrum technologiczne. Ta inwestycja była również wybudowana w oparciu o środki unijne. Pochłonęła ona ponad 27 mln zł. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ.

Gospodarcze serce regionu

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zajmuje powierzchnię 290,9 hektarów. Oferuje tereny inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, pracownicy spółki podejmują szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Aktualnie oferuje około 62,5 ha wolnych terenów. BPPT dokonuje podziału gruntu w zakresie wielkości i kształtu działki zgodnie z wymaganiami Inwestora przy założeniu, że minimalna powierzchnia wyniesie 1 ha. Cały obszar Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie oznaczono go jako teren aktywności gospodarczej, obejmującej działalność usługowo-produkcyjną, składowanie i magazynowanie. Inwestorzy mają tu zapewniony dostęp do mediów, w tym energii cieplnej. Ponadto część obszaru BPPT, o powierzchni około 46 ha, włączono do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja w liczbach:

  • Powierzchnia obiektu – 5387 m2
  • Wysokość budynku - 11,93 m
  • Szacowany koszt – ponad 22 mln zł
  • Czas realizacji – 18 miesięcy
  • Zakładany poziom dofinansowania unijnego – 85%