logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ich praca to codzienna służba
Pomagają na co dzień Bydgoszczankom i Bydgoszczanom w potrzebie, ale ich rola jest także nieoceniona w sytuacjach nadzwyczajnych. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy 21 listopada obchodzą swoje święto. Życzenia i podziękowania za codzienne zaangażowanie składa prezydent Rafał Bruski.


Święto pracownika socjalnego to ważny dzień, dla osób, które pracują w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy. Pracownicy socjalni wykonują na co dzień niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę. Na ich wsparcie mogą liczyć najbardziej potrzebujący – osoby ubogie, z trudnościami w organizacji życia, samotne, starsze, osoby z niepełnosprawnościami, a także dzieci pozbawione opieki.

W Bydgoszczy pomocą społeczną zajmuje się kilka instytucji - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ogromną rolę spełniają także lokalne ngo’sy, które wspierają swoją działalnością instytucje miejskie.

Ostatni rok upłynął pod znakiem pomocy osobom, które przybyły do naszego kraju z ogarniętej wojną Ukrainy. Zarówno MOPS, jak i inne organizacje wspierają uchodźców materialnie i psychologicznie. Rola pracowników socjalnych wysunęła się także na pierwszy plan w czasie pandemii koronawirusa. Sytuacje nadzwyczajne pokazują, jak ważna staje się pomoc drugiemu człowiekowi.

- W tym szczególnym dniu, składam wszystkim pracownikom socjalnym, ale także osobom z szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej, ogromne podziękowania za trud, życzliwość i codzienne zaangażowanie, za serce do niezwykle wymagającej pracy. Życzę Państwu satysfakcji z wykonywanego zawodu. Nic nie motywuje do dalszego działania tak, jak ich pozytywne efekty. Ostatnie lata pokazują, jak ważną rolę pełnicie działając na rzecz mieszkańców Bydgoszczy a także osób uciekających przed wojną, które znalazły schronienie w naszym mieście  – mówi prezydent Rafał Bruski.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni odgrywają ogromną rolę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. To na ich barkach spoczywa najważniejszy trud interwencji socjalnej. W świetle obowiązujących przepisów prawa, ale też w rozumieniu samych pracowników,  praca ta ma sprzyjać ograniczaniu negatywnych skutków ubóstwa, starości, niepełnosprawności, bezdomności i patologii społecznych.

Ustanowienie przez Parlament 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest szczególnym wyrazem uznania dla tej grupy zawodowej. Z tej okazji pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.