logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Granty oświatowe rozdane
128 projektów edukacyjnych i kulturalnych otrzymało dofinansowanie w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta szkoły i placówki oświatowe zrealizują ciekawe projekty kulturalne i edukacyjne o charakterze lokalnym i ponadregionalnym.


Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) to  jedno z działań w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością i oryginalnością. Uroczystość Bydgoskich Grantów Oświatowych odbyła się w poniedziałek (15.04) w Pałacu Młodzieży. Dyplomy dla wyróżnionych szkół i placówek oświatowych wręczyła w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Bruskiego jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Moniką Matowską. - Cieszę się, że dofinansowanie uzyskały projekty prezentujące szczególne walory merytoryczne, społeczne i organizacyjne, wykraczające zasięgiem oddziaływania poza poziom placówki, rozwijające zainteresowania oraz twórczość dzieci i młodzieży. Wygrane projekty opierają się na merytorycznej i organizacyjnej współpracy z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami, obejmujące różnorodne formy aktywności i metody pracy – mówiła podczas uroczystości Iwona Waszkiewicz.

Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, Prezydent Miasta przyznał 64 placówkom Bydgoskie Granty Oświatowe w kwocie 489 050,00 zł na realizację 128 projektów integrujących dzieci i młodzież w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz rekreacji, w tym 14 projektów posiadających tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. Znaczącą grupę przyznanych BGO stanowiły realizacje artystyczne oraz działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży z dofinansowaniem 194 210,00 zł.

Przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie:

 • zajęcia artystyczne: muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, filmowe – 27 projektów z dofinansowaniem 194 210,00 zł,
 • zajęcia wspierające rozwój: konkursy, warsztaty, konferencje – 20 projektów  z dofinansowaniem 50 580,00 zł,
 • nauki matematyczno-przyrodnicze: zawody matematyczne, konkursy, turnieje, projekty edukacyjne – 7 projektów z dofinansowaniem 19 600,00 zł,
 • kształcenie zawodowe, przedsiębiorczość: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy, wojewódzki konkurs, forum, konkursy, warsztaty, zawody, kulinarny piknik – 11 projektów z dofinansowaniem 30 420,00 zł,
 • edukacja humanistyczna: Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, warsztaty, zajęcia, konkursy – 7 projektów z dofinansowaniem 13 310,00 zł,
 • edukacja historyczna: żywe lekcje historii, konkursy – 4 projekty z dofinansowaniem 8 870,00 zł,
 • edukacja językowa: Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, konkursy, turniej, warsztaty – 5 projektów z dofinansowaniem 11 810,00 zł,
 • edukacja patriotyczna: konkursy, Escape Room – 2 projekty z dofinansowaniem 4 950,00 zł,
 • projekty interdyscyplinarne: konkursy, gry dydaktyczne, imprezy, projekty – 5 projektów z dofinansowaniem 15 600,00 zł,
 • rok patronacki (sejm, senat i inne): konkursy, warsztaty – 2 projekty z dofinansowaniem 4 190,00 zł,
 • programy wychowawcze: gry, zabawy, pikniki, konkursy, warsztaty, konferencje – 9 projektów  z dofinansowaniem 24 290,00 zł,
 • teatr i film: Ogólnopolski konkurs filmów, Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych, przegląd filmowy, warsztaty, prelekcje, dyskusje, przegląd twórczości filmowej i fotograficznej - 8 projektów z dofinansowaniem 42 900,00 zł,
 • edukacja regionalna: warsztaty, drużynowe potyczki, konkursy – 2 projekty z dofinansowaniem 7 500,00 zł,
 • zajęcia rekreacyjne, edukacja prozdrowotna, bezpieczeństwo: Mini Maraton Przedszkolaka, Wojewódzki Konkurs Pierwszej Pomocy, międzyszkolne turnieje i zawody rekreacyjno-sportowe, konkursy – 7 projektów z dofinansowaniem 22 870,00 zł,
 • aktywność twórcza: otwarte warsztaty plastyczne, imprezy, konkursy – 4 projekty z dofinansowaniem 11 640,00 zł,
 • zabawy, gry, rozrywki umysłowe: gry logiczne, gry terenowe, festyn, turnieje, konkursy - 4 projekty z dofinansowaniem 11 310,00 zł,
 • inne formy aktywności społecznej, samorządowej i integracja środowiska: projekt integracji międzypokoleniowej, działania edukacyjno-rekreacyjno-sensoryczne, profilaktyczne i prozdrowotne, rodzinne zabawy i potyczki, spotkania, imprezy plenerowe - 4 projekty z dofinansowaniem 15 000,00 zł.

Wśród 128 nagrodzonych grantami projektów, 79 BGO będą kontynuowane, a 49 BGO będzie stanowić realizacje nowe. W 2024 r. placówki zaplanowały organizację przedsięwzięć grantowych w przeważającej liczbie na szczeblu miejskim i międzyszkolnym/środowiskowym, 9 realizacji planuje się na szczeblu międzynarodowym i 18 na szczeblu ogólnopolskim.