logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Gdańska na Leśnym też pięknieje
Ten rok obfituje w remonty kamienic przy ulicy Gdańskiej. Kolejny budynek na osiedlu Leśnym zyskuje właśnie estetyczną elewację frontową. To klasyczna kamienica z numerem 162 sąsiadująca z dawną mesą oficerską.


Kamienica została wzniesiona na początku XX wieku około na planie litery „L”. Trzykondygnacyjny budynek z nieużytkowym poddaszem pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Na parterze znajduje się także lokal usługowy. Elewację frontową zdobi wiele detali. Między innymi trójkątne naczółki nad oknami I piętra, płyciny, opaski wokół otworów okiennych i elegancki gzyms pod linią dachu dzielony konsolami. W strefie parteru podczas wcześniejszych  remontów kamienica prawdopodobnie  utraciła oryginalny wystrój. Jej remont będzie kapitalnym uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych prac w sąsiednich budynkach z numerami 164 i 160.

Wojskowy „fyrtel”

W tym roku na osiedlu Leśnym wzdłuż ulicy Gdańskiej prace zlecono w kilku innych budynkach, między innymi z nr 146, 147G, 148. Wiele obiektów jest ściśle związanych z wojskową historią Bydgoszczy. Gmach z nr 147 G to dawne kasyno oficerskie. Odnowiony budynek z nr 160 z charakterystycznym schodkowym szczytem to natomiast dawna mesa (stołówka) wojskowych. Najbardziej imponującym obiektem związanym z wojskiem przy ul. Gdańskiej jest gmach szkoły wojennej, obecna siedziba Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ulica Gdańska w okresie międzywojennym była również miejscem wojskowych defilad.

Bydgoszcz w II połowie XIX wieku stała się miastem garnizonowym. Znacznie wzrosła liczebność  wojska, a przeciętnie garnizon bydgoski stanowił około 10% ogólnej liczby mieszkańców miasta. Tereny znajdujące się z dawną linią kolejową biegnącą obecnym śladem ulicy Kamiennej nazywana koszarową dzielnicą lub „fyrtlem”. Mimo upływu lat i wielu zmian, Bydgoszcz utrzymała status jednego  z ważniejszych ośrodków administracji wojskowej na mapie Polski i nadal jest jednym z największych garnizonów w kraju.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.