logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Gargulce z ulicy Dworcowej przed remontem
Trwają przygotowania do remontu oryginalnej kamienicy przy ulicy Dworcowej 54. Powstaje dokumentacja, która pozwoli zlecić konserwatorskie prace. Budynek pełen oryginalnych detali z końca XIX wieku to dzieło wybitnego bydgoskiego mistrza budowlanego - Józefa Święcickiego.


Budynek wzniesiono w latach 1893-94. To jedna z nielicznych kamienic przy ul. Dworcowej w stylu manieryzmu północnoeuropejskiego. Bardzo oryginalny jest nawet sam plan posadowienia kamienicy. Kamienica o bardzo wąskim korpusie, ze skrzydłem bocznym i wejściem w elewacji bocznej, swoje nietypowe ukształtowanie zawdzięcza przeznaczeniu rozległej nieruchomości. Od zaplecza (graniczącej z ulicą Lipową) mieściła się firma transportowa, której niezbędny był nieograniczony wyjazd na ulicę Dworcową. Pierwszym właścicielem kamienicy był spedytor Ludwig Schultz.

Oryginalne detale

Bryła i dekoracja są inspirowane północnoeuropejskim manieryzmem. Ciekawym elementem wystroju są bogato zdobione loggie od strony ul. Dworcowej. Nad nimi kamienicę wieńczy wieżyczka z iglicą.  Charakterystycznym detalem są również niewielkie rzygacze (gargulce)  - wysunięte przed lico muru dekoracyjne zakończenia odprowadzeń wody mogącej zbierać się w loggiach. W tej kamienicy przybrały one postać głów zwierząt. To rozwiązanie było niegdyś bardzo popularne w wielu hanzeatyckich miastach m.in. Gdańsku.

Wyjątkowe jest również  wypełnienie płycin znajdujących się pod oknami parteru. Przypomina ono rybią łuskę. Na elewacji dominuje licowana cegła. Wyjątkowego kunsztu są również dekoracje wokół otworów okiennych w formie rozbudowanych naczółków. Część parteru z największym oknem podkreślono boniowaniem. Na elewacji zachowała się również dawna malowana reklama firmy transportowej.

Kamienica mistrza

Kamienica przy Dworcowej to jeden z najlepszych przykładów kunsztu Józefa Święcickiego – wybitnego, bydgoskiego budowniczego tworzącego swoje architektoniczne dzieła na przełomie XIX i XX wieku. Żył w latach 1859-1913. Pozostawił w mieście wiele przepięknych kamienic. Jego dziełem są m. in. kamienica, w której znajduje się Hotel pod Orłem, kamienica przy Placu Wolności 1 i wiele kamienic na ul. Gdańskiej, Dworcowej, Jagiellońskiej oraz Cieszkowskiego. Wybudował około 60 kamienic, które nadały miastu charakterystyczny rys. Liczba wszystkich projektów, które stworzył jest kilka razy większa. Kamienice zaprojektowane przez mistrza J. Święcickiego nie ustępowały kunsztem obiektom stawianym w ówczesnych europejskich stolicach. Budowniczy często angażował się także w akcje charytatywne: wspierał finansowo bydgoskie sierocińce, szpitale i kościoły. O jego dokonaniach przypomina m.in. mural przy ul. Cieszkowskiego. Jest również patronem wiaduktu w ciągu ul. Gdańskiej.

Projekt zamówiony

Elewacja budynku przy ul. Dworcowej prawdopodobnie po wojnie nie była nigdy remontowana. Wkrótce się to zmieni. ADM podpisała umowę o wartości prawie 20 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi zlecenie prac konserwatorskich. Pozwolą one znów wyeksponować piękno i zabytkową wartość kamienicy.

Dworcowa pięknieje z każdym rokiem

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Bardzo ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości. W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.