logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Fordońskie nabrzeże – powtarzamy przetarg
Nad samym brzegiem Wisły w Starym Fordonie ma powstać fragment umocnionego nabrzeża do cumowania i wodowania mniejszych łodzi. Czekamy na oferty wykonawców. Trwa powtórny przetarg na projekt związany z rewitalizacją tego miejsca.


Umocnione nabrzeże będzie zlokalizowane na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. Ma pełnić kilka funkcji. Podstawowa to wzmocnienie potencjału Starego Fordonu, który znów zwraca się ku Wiśle. Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z ławkami oraz siedziskami.  Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających czy korzystania z transportu wodnego. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną (ostrogi) i będzie wzmacniać projektowaną drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.

Opracowana wcześniej koncepcja zakłada m.in. przedłużenie ul. Frycza-Modrzewskiego wraz z wykonaniem zawrotki, budowę umocnionego nabrzeża pionowego i tarasowego z pochylnią do wodowania, ruchomymi trapami zasilanymi elektrycznie i dojazdem, oświetlenia i odwodnienia, budowę punktu czerpalnego wody, wyposażenie nabrzeża, umocnienie materacami gabionowymi brzegu przy pochylni (wzmocnienie jest potrzebne dla ścieżki i boiska do siatkówki plażowej projektowanej w osobnym opracowaniu).

Obecnie trwa powtórzony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy nabrzeża. W poprzednim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zakładamy, że po podpisaniu umowy wykonawca przygotuje opracowanie w ciągu około 11 miesięcy. Zadanie wprowadzono do  planu rewitalizacji Starego Fordonu w wyniku konsultacji społecznych. Z dokumentacją przetargową zainteresowane podmioty mogą zapoznać się TUTAJ. Na oferty czekamy do 25 lipca, do godziny 11.

Nabrzeże w liczbach:

 

  •  Obszar – ok. 1,25 ha
  •  Długość wzdłuż brzegu – 150 m
  •  Przedłużenie ul. Frycza Modrzewskiego – 85 m