logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Estetyczne zmiany na starym Szwederowie
Trwa gruntowna modernizacja kamienicy przy ul. Ugory 18 na Szwederowie. Budynek zyskuje nie tylko nową elewację, ale przebudowujemy jego wnętrza. Dzięki europejskim funduszom część mieszkań przystosujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Kamienica ma 5 kondygnacji oraz częściowo użytkowe poddasze. Jest przykryta dwuspadowym dachem. Główne wejście zlokalizowano w elewacji frontowej. Na fasadzie odtworzone zostanie boniowanie na wysokości parteru. Pomiędzy osiami okien również przywrócone zostaną poziome podziały poszczególnych partii tynku. Wymienione będą też stolarka drzwiowa i okienna. W kamienicy wymienione zostaną instalacje i zmieniony zostanie sposób ogrzewania. Budynek zyska centralne ogrzewanie. Ściany zostaną też ocieplone by ograniczyć straty energii. Dwa lokale na parterze (spośród 12) będą przebudowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Wybudowany zostanie m.in. podjazd, a mieszkania będą odpowiednio wyposażone.

Inwestycja finansowana jest przez miasto i kosztuje 2 ,1 mln zł. Z początkiem roku rozpoczęły się prace wewnątrz budynku oraz przy przyłączach. Teraz ruszają również prace przy elewacji. Inwestycję realizujemy wykorzystując dofinansowanie unijne na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w kwocie prawie 1 mln zł.

Nie tylko budynki

W ostatnich latach na ulicy Ugory odnowione zostały jezdnia i chodniki. Uzupełniono również nasadzenia. Poza tym poprawiono komunikację kierując do obsługi tej części Szwederowa linię autobusową nr 61. Zlecane są również kolejne prace przy rewitalizacji terenów zielonych na Szwederowie. Historyczny wygląd odzyskuje skwer T. Nowakowskiego. Wcześniej rewitalizowany był Park na Wzgórzu Dąbrowskiego. Szereg prac w rejonie ulicy Ugory i Konopnej zleciły również wspólnoty mieszkaniowe. Przygotowujemy się również do utwardzenia końcowego odcinka ul. Podhalańskiej. Z myślą o poprawie komunikacji powstaje koncepcja nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. L. Solskiego.