logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Estetyczna pierzeja przy ul. Fredry wkrótce w komplecie
Trwa remont kamienicy przy ul. Fredry 10. Dzięki pracom zleconym przez wspólnotę, całą południową pierzeję tej ulicy tworzyć będzie ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. Wiosną po przeciwnej stronie oddano do użytku gruntownie zmodernizowany gmach XIII Liceum Ogólnokształcącego.


Wiekowa kamienica z nr 10  została wzniesiona około 1900 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Skrajne części budynku od frontu mają formę nieznacznie wysuniętych ryzalitów. Kamienica posiada wiele zdobień. W osi budynku umieszczono portal wejściowy. Podkreślają go dodatkowo pilastry przypominające kolumny. W skrajnej, południowej części budynku umieszczono przejazd bramny. Na wyższych kondygnacjach na elewacji dominuje licowana pomarańczowa cegła. Płaskorzeźby zdobią skrajne części budynku. Na wysokości piętra  znajdują się dekoracyjne głowy oraz łby lwów – symbolu bezpieczeństwa. Parter jest boniowany.  Zachowała się również częściowo oryginalna stolarka okienna. Warto zwrócić również uwagę na rozrzeźbione dekoracyjne naczółki.

Obecnie trwa remont elewacji frontowej. Dzięki zleconym pracom całą południową pierzeję tej ulicy tworzyć będzie ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. W kamienicy funkcjonuje wspólnota zarządzana przez ADM.

Wcześniej estetyczne elewacje odzyskały m.in. inne budynki wzdłuż te ulicy, między innymi z numerami 6, 8 i 12. Po przeciwnej stronie ulicy konserwatorskie prace prowadzono  ostatnio m.in. przy dużych  oknach w ostrołukowych arkadach kościoła Zbawiciela. Wiosną zakończyła się natomiast gruntowna przebudowa gmachu szkoły, który stał się wiosną siedzibą XIII Liceum Ogólnokształcącego.Zmianom w tej części miasta sprzyjają też miejskie inwestycje. W ostatnich latach odnowiliśmy nawierzchnie ulic przyległych do placu Zbawiciela oraz chodniki. Konserwatorski remont zleciliśmy przy budynku schroniska młodzieżowego. Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływ mają też inne działania miasta. To między innymi dotacje konserwatorskie, nakazy przeprowadzenia prac  oraz interwencje miejskiego plastyka. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.