logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Elewacja zabytkowego gmachu jak ze starej fotografii
Trwają ostatnie prace w budynku przy ul. Grodzkiej 16, który odzyskuje historyczną elewację. Jest on częścią rewitalizowanych zabudowań Teatru Kameralnego. Wewnątrz urządzona zostanie wielofunkcyjna sala.


Na elewacji wykonano konstrukcję imitującą szachulec. Przestrzenie pomiędzy drewnem są wypełniane jasnym tynkiem. Materiał będzie celowo odkształcony, by jak najwierniej przypominał typowe wypełnienie ścian szachulcowych. Początkowo bazując na starych fotografiach wykonawca prac zakładał odkrycie drewnianej konstrukcji nośnej. Po usunięciu tynku nie natrafiono jednak na ślady belek. Możliwe, że w trakcie użytkowania obiekt przebudowano lub był to również wyłącznie element wystroju fasady. Wcześniej renowacji poddano konstrukcję dachu, która został przykryta dachówką w ceglastym kolorze. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. W obiekcie mieścić będzie się m.in. sala wielofunkcyjna. Poza tym w tej części urządzona zostanie mini kawiarnia. Duży wpływ na ostateczny kształt projektu całego zespołu rewitalizowanych zabudowań przy Grodzkiej 14-16 miały uwagi miejskiego plastyka, konserwatora zabytków oraz Rady d.s. Estetyki.

Budynek przy Grodzkiej 14 pomieści natomiast m.in: salę teatralną ze sceną z widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami i salę prób. Gmach wyposażany jest również w podnośniki dla osób niepełnosprawnych i nowoczesne urządzenia oraz  systemy obsługujące scenę.

W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja  kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Umożliwi też  prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.

Roboty budowlane pochłoną około 28 mln złotych. Pomagają nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł. Zakończenie prac oraz odbiory w całym rewitalizowanym kompleksie u zbiegu ulic Grodzkiej i Podwale planowane są po wakacjach.

Gmach z bogatą historią

Zabudowania  położony przy ul. Grodzkiej 14-16 powstał w latach 50. XIX wieku i początkowo służył jako obiekt restauracyjno-rozrywkowy. Pod koniec XIX wieku zaprojektowano jego przebudowę, w efekcie powstała sala na 600 osób. Odbywały się tam bale, występy teatralne i rewiowe, a siedzibę miał kabaret Clou. W kompleksie działała też restauracja (Stara Bydgoszcz, niem. Alt Bromberg), piwiarnia, winiarnia, letni ogródek. Taką działalność w budynku prowadzono przez całe 20-lecie międzywojenne aż do końca II wojny światowej. W latach 1947-1949 obiekt zaadaptowano na zastępczą scenę spektakli teatralnych z uwagi na zburzenie Teatru Miejskiego na pl. Teatralnym. Po uruchomieniu Teatru Polskiego budynek przy ul. Grodzkiej opustoszał. Ponownie artyści zagościli w nim (po przeprowadzonej przebudowie) po odwilży politycznej 1956 r. Teatr zyskał miano Kameralnego i służył rozrywce, sztukom awangardowym, ale także prezentowano tam najcenniejsze pozycje literatury dramatycznej. Aż do lat 80. łącznie wystawiono ponad 130 pozycji. Obiekt został wyłączony z użytkowania w 1988 r. Po Teatrze przejęła go Opera Nova, a ostatecznie w 2006 r. samorząd województwa przekazał go miastu.

Warto wiedzieć

Instytucja Teatru Kameralnego została wznowiła swoja działalność z końcem 2019 roku. Tymczasowo ze względu na brak docelowej siedziby współpracuje z wieloma innymi instytucjami kultury m.in. Operą Nova i Miejskim Centrum Kultury.  Teatr organizuje wydarzenia adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Mimo braku docelowej siedziby i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną  zrealizował już wiele ciekawych wydarzeń w użyczonych pomieszczeniach oraz on-line. Więcej informacji o jego działalności znajduje się TUTAJ.