logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Elewacja będzie w komplecie
Rozpoczęły się kolejne prace przy na ul. Dworcowej 61. Po gruntownym remoncie elewacji frontowej odnawiane są też ściany oficyn. Po wybudowaniu nowej linii tramwajowej do dworca to również wyeksponowana część budynku ważna dla estetyki miasta.


Kamienicę wzniesiono w 1876 roku. Budowniczym był mistrz murarski Gustav Weihe, który odpowiadał również za przebudowę gmachu Hotelu Ratuszowego na Starym Mieście. Kamienica od początku pełniła przede wszystkim funkcje mieszkaniową. Przed dwoma laty odrestaurowano jej elewację frontową i szczytową. Kamienice znów zdobią m.in. gzymsy, obramienia okien, pilastry i naczółki. Teraz wspólnota zarządzana przez ADM zdecydowała się na prace przy oficynach. Po budowie nowej linii tramwajowej do dworca to również eksponowana część budynku. Prace przy dociepleniu i wykonaniu elewacji pochłoną około 170 tysięcy złotych. Zakończą się one w wakacje.

W ubiegłym roku w tej części Dworcowej odnowione zostały m.in. elewacje frontowe dwóch gminnych kamienic z numerami 57 i 62. W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały w ostatnich latach ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury, remonty gminnych budynków). W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.