logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Elegancki detal schowany w szpalerze drzew
Kończy się remont kamienicy przy ul. A. Fredry 10. Dzięki pracom zleconym przez wspólnotę, całą południową pierzeję tej ulicy tworzyć będzie ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. Pomiędzy koronami lip, które rosną wzdłuż ulicy kryje się wiele ciekawych detali architektonicznych.


Wiekowa kamienica z nr 10  została wzniesiona około 1900 roku na planie zbliżonym do prostokąta. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Skrajne części budynku od frontu mają formę nieznacznie wysuniętych ryzalitów. Kamienica posiada wiele zdobień. W osi budynku umieszczono masywny portal wejściowy. Podkreślają go dodatkowo pilastry przypominające kolumny.

W skrajnej, południowej części budynku umieszczono przejazd bramny. Na wyższych kondygnacjach na elewacji dominuje licowana pomarańczowa cegła. Płaskorzeźby zdobią skrajne części budynku. Na wysokości piętra  znajdują się dekoracyjne głowy oraz łby lwów – symbolizujące bezpieczeństwo. Parter jest boniowany.  Zachowała się również częściowo oryginalna stolarka okienna, która będzie jeszcze restaurowana. Warto zwrócić również uwagę na rozrzeźbione dekoracyjne naczółki.Obecnie kończy się remont elewacji frontowej o wartości 179 tysięcy złotych. Dzięki zleconym pracom całą południową pierzeję tworzy ciąg budynków z odnowionymi elewacjami. W kamienicy funkcjonuje wspólnota zarządzana przez ADM.Wcześniej estetyczne elewacje odzyskały m.in. inne budynki wzdłuż te ulicy, między innymi z numerami 6, 8 i 12. Po przeciwnej stronie ulicy konserwatorskie prace prowadzono  ostatnio m.in. przy dużych  oknach w ostrołukowych arkadach kościoła Zbawiciela. Wiosną br. zakończyła się gruntowna przebudowa gmachu szkoły, który stał się siedzibą XIII Liceum Ogólnokształcącego.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają opracowywane przez urbanistów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.