logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ekoobniżka w miejskich lokalach
Najemcy miejskich lokali, którzy zdecydują się na własny koszt zainstalować ekologiczne źródła ciepła będą korzystać z bardzo atrakcyjnej stawki czynszu. Uchwałę, która ma na celu przyspieszenie likwidacji pieców przyjęła Rada Miasta.


Stawka czynszu naliczana najemcom, którzy własnym staraniem i kosztem wyposażą lokal w instalację centralnego ogrzewania wraz z urządzeniem grzewczym (kotłem gazowym lub pompą ciepła), bądź przyłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej, może zostać dodatkowo obniżona o 50%.

Warunkami skorzystania z promocyjnej stawki będą:

  • wyposażenie lokalu dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, a także projektem opracowanym lub uzgodnionym z wynajmującym,
  • zawarcie  między najemcą a wynajmującym porozumienia, zgodnie z którym najemcy nie przysługują i nie będą przysługiwać roszczenia o zwrot tak poczynionych ulepszeń lub ich wartości,
  • udokumentowanie poniesionych wydatków na dokonanie ulepszeń,
  • powiadomienie wynajmującego o ewentualnym dofinansowaniu uzyskanym na ich pokrycie ze środków publicznych.

Zmiana ma na celu wprowadzenie nowej zniżki ze względu na brak wyposażenia w centralne ogrzewanie wysokości 50% na okres 48 miesięcy w przypadku najemców, którzy własnym staraniem i kosztem wyposażą lokal w instalację centralnego ogrzewania wraz z urządzeniem grzewczym, bądź przyłączą go do miejskiej sieci ciepłowniczej. Działania takie mają na celu zachęcić najemców do likwidacji niedopuszczalnych źródeł ciepła i przyspieszyć proces wymiany ogrzewania w lokalach gminnych. Uchwała zmieniająca wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2022-2030 zacznie obowiązywać z początkiem 2024 roku. (Wejdzie w życie dokładnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Warto wiedzieć

Równocześnie inwestycje związane z likwidacją pieców będą kontynuowane przez spółkę ADM. W ostatnich kilku latach zlikwidowanych zostało 700 urządzeń grzewczych na opał stały. Szacuje się, że jeszcze  około 2500 lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym wymaga modernizacji grzewczej. Z uwagi na różnorodność miejskich budynków i lokali, likwidacja pieców nie wszędzie będzie możliwa. Są lokalizacje w których brak jest odpowiedniej infrastruktury, a do tego niejednokrotnie dochodzą ograniczenia natury technicznej – szczególnie w starej zabudowie. W takich sytuacjach konieczne będą najbardziej kapitałochłonne kompleksowe modernizacje całych nieruchomości. W związku z tym oraz zmianami w przepisach na szczeblu wojewódzkim zarządzeniem  prezydenta Bydgoszczy powołany został też zespół ds. wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe. Jego zadaniem jest między innymi opracowanie harmonogramu wymiany pieców, oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia oraz monitorowanie dostępnych funduszy zewnętrznych na tego typu inwestycje. Ma kontynuować również działania zainicjowane w ramach projektu  Bydgoski Włącznik Antysmogowy realizowanego w ciągu ostatnich lat.