logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ekologiczne ciepło dzięki nowym elektrociepłowniom
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybuduje trzy nowe elektrociepłownie na terenie Metropolii Bydgoszcz. Poprawi to jakość powietrza – jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z czystej energii.


Korzystanie z miejskiej sieci to najwygodniejszy sposób ogrzewania budynków. W Bydgoszczy spółka KPEC dostarcza ciepło do około 50% budynków. Są to obiekty budownictwa jedno- i wielorodzinnego, zakładów przemysłowych, firm oraz instytucji użyteczności publicznej. W trosce o środowisko w ciepłowniach spalany jest węgiel wysokoenergetyczny o obniżonej zawartości siarki i popiołu, co wpływa na ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Nowoczesne rozwiązania technologiczne (np. wyposażenie kotłów w tzw. baterie cyklonów lub filtry workowe - pozwoliło obniżyć emisję pyłów do powietrza oraz zredukować emisję gazów cieplarnianych (przede wszystkim dwutlenku węgla). Wiosną 2018 roku Spółka uruchomiła proekologiczny program „Ciepło bez smogu”. KPEC od kilku lat realizuje też duże zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych.

KPEC Spółka z o.o. postanowiła zmniejszyć zużycie energii pierwotnej pochodzącej z miału węgla kamiennego poprzez budowę elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym. Inwestycja realizowana na Osowej Górze, w Nakle nad Notecią oraz Szubinie pozwoli na wyprodukowanie ekologicznego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projekt zakłada budowę silników gazowych, które podczas spalania w procesie tzw. kogeneracji wytwarzają jednocześnie energię cieplną oraz energię mechaniczną, która zamieniana jest na energię elektryczną.

Trzy inwestycje realizowane w ciągu 4 lat będą kosztować ponad 29 mln zł. Współfinansowane będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Inwestycja budowy elektrociepłowni znacząco obniży zużycie energii pochodzącej z węgla kamiennego, co wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery, znacznie poprawi jakość powietrza i będzie istotnym narzędziem do walki ze smogiem, wpisując się tym samym w realizację programu KPEC „Ciepło bez smogu”.

Pierwsza instalacja powstanie w Szubinie (2019r.), a kolejne zespoły kogeneracyjne powstaną w Nakle nad Notecią(2020r.) oraz Osowej Górze w Bydgoszczy (2022r.).

Budowa elektrociepłowni w praktyce pozwoli na:
-wyłączenie ciepłowni węglowych poza sezonem grzewczym, gdyż elektrociepłownie gazowe mają wystarczającą moc do zaspokojenia odbiorców w ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
-wzajemne wspomaganie w sezonie grzewczym ciepłowni węglowych i elektrociepłowni gazowych, co pozwoli zmniejszyć zużycie węgla,
-wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne Spółki, a docelowo także sprzedaży ewentualnej nadwyżki energii elektrycznej.