logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dzieje się przy budowie Teatru Kameralnego
Na finiszu są prace związane z konstrukcją rewitalizowanego Teatru Kameralnego. Wkrótce zacznie się wykonywanie elewacji. W budowie drugiej sceny teatralnej wykorzystujemy fundusze unijne.


Zakończyły się prace przy konstrukcji dachu nad widownią oraz częścią administracyjną. Obecnie trwają przygotowania  do ułożenia blachy w grafitowym kolorze. Trwają jeszcze prace przy stalowej części konstrukcji nad sceną. Konstrukcję dachu poddano renowacji i częściowo wymieniono nad zabytkowym budynkiem przy ul. Grodzkiej 16, który ma pełnić rolę sali wielofunkcyjnej.Poza tym w ostatnich tygodniach odbudowano ścianę od strony ul. Podwale. To jeden z elementów, które w ocenie w ocenie konserwatora zabytków należało zachować  podczas rewitalizacji obiektu. Warto podkreślić, że otwory okienne na poziomie parteru zyskają też efektowną sztukaterię. W parapetach zainstalowana zostanie iluminacja, która sprawi, że budynek efektownie prezentować ma się również po zmroku.We wnętrzach trwają prace tynkarskie  oraz związane z wyposażaniem obiektu w niezbędne instalacje. W budynku głównym  rozpoczął się też montaż stolarki okiennej. Wkrótce rozpocznie się też wykonywanie dociepleń i elewacji. W pierwszej kolejności wykonawca zamierza realizować te prace od strony dziedzińca.W Teatrze Kameralnym funkcjonować będzie nowa miejska instytucja  kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też  prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców.Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.  Roboty budowlane pochłoną około 27 mln złotych. Pomagają nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł.