logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dwa wieki historii i zacni mieszkańcy
Przy ul. F. Focha 25 rozpoczął się remont dawnej willi prezydentów rejencji bydgoskiej. W ostatnich latach ta część Śródmieścia zdecydowanie zyskuje na estetyce. Dawne tereny przemysłowe ustępują miejsca zabudowie mieszkaniowej.


Rozległy gmach wzniesiono około 1800 roku. Ma tylko dwie kondygnacje oraz poddasze. Jego elewacja od ulicy odznacza się idealną symetrią z dwoma oficynami z bramą wjazdową po obu stronach. Wejście główne umieszczono w ryzalicie. Posiada elementy typowe dla klasycyzmu. Portal flankują dwie kolumny, zwieńczone dużym nadprożem. Ryzalit wieńczy też trójkątny naczółek. Kondygnację rozdzielają gzymsy. Remont elewacji frontowej zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. Zakończenie prac planowane jest po wakacjach. Pochłoną one prawie 300 tysięcy złotych. Dzięki nim zabytek ma znów zdobić ważną ulicę.

Willa prezydentów

Budynek powstał jako dom prywatny. Zbudował go ówczesny starosta bydgoski - Marek Wincenty Chmielewski. 30 lat później nieruchomość wykupił  Skarb Państwa. Willa była w latach 1836-1920 oficjalną rezydencją prezydentów Rejencji Bydgoskiej (poziom jednostki samorządowej w Prusach, pomiędzy prowincją i powiatami). Przed domem do 1973 roku biegł Stary Kanał Bydgoski. Prezydenci rejencji  urzędowali natomiast w obecnym gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej.

Pierwszym prezydentem, który zajął to miejsce, był Carl von Wissmann. Ostatnim rezydentem willi był prezydent Bydgoszczy Bernard Śliwiński. Po jego wyprowadzce w 1925 roku, dom podzielono na mieszkania służbowe dla urzędników miejskich. Obecnie nieruchomość jest własnością wspólnoty mieszkaniowej.  

Korzystne zmiany

W ostatnich latach w tej części Śródmieścia zrealizowaliśmy też szereg miejskich inwestycji poprawiających jej estetykę. Zmodernizowany został węzeł Garbary, wzdłuż ulicy Focha zbudowane zostały drogi rowerowe. Rewitalizacji poddaliśmy skwer J. Kałużnego. Trwają prace nad projektem przebudowy północnych mostów „Solidarności”. Miejskie inwestycje są dopełniane przez deweloperów, którzy przekształcili dawne tereny fabryczne na "mieszkaniówkę". W ten sposób zabudowana została między innymi parcela po fabryce słodyczy. W trakcie prac odrestaurowany został też zabytkowy komin. W rejonie ulic Św. Trójcy, A. Kordeckiego i Garbary odrestaurowane zostały elewacje wielu kamienic. Obecnie odnawiana jest między innymi fasada budynku przy ul. Kordeckiego 4. Więcej informacji o tej kamienicy znajduje się TUTAJ.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.