logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duże zainteresowanie konkursem na zabudowę przy ul. Swarzewskiej
35 pracowni i architektów zgłosiło chęć wzięcia udziału w konkursie na koncepcję nowego budynku Bydgoskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Swarzewskiej. To szansa na to, że nowy budynek będzie doskonale współgrał z otoczeniem i gwarantował mieszkańcom duży komfort. Wcześniej w podobny sposób udało się przygotować udaną koncepcję zabudowy terenów przy ul. Rycerskiej. Wówczas rywalizowały tylko 4 podmioty.


Dokumenty  uprawniające do udziału w konkursie złożyło 35 podmiotów. Zgłoszenia są weryfikowane pod kątem formalnym. Projektanci na wykonanie dokumentacji mają czas do końca stycznia 2019 r. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Swarzewskiej w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym i ekonomicznym koncepcji zabudowy tego terenu.

Za konkurs odpowiada miejska spółka BTBS. Oczekuje ona od podmiotów startujących w konkursie stworzenia wizji architektoniczno-przestrzennej atrakcyjnej zabudowy wielorodzinnej uwzględniającej prestiż, rangę i charakter obiektu przy jednoczesnym założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji.

Oceniane będą między innymi jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych, programowych i estetycznych zabudowy, a także koszt wykonania dokumentacji I etapu inwestycji. Główną nagrodą będzie kwota 15 tysięcy złotych i  zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji.

Nowy budynek powstanie w miejscu zniszczonego,  nieużytkowanego asfaltowego boiska.  W ostatnich latach na Bartodziejach powstało dziewięć innych nowoczesnych obiektów sportowych z bezpiecznymi nawierzchniami (w tym dwa w sąsiedztwie ul. Swarzewskiej). Więcej szczegółowych informacji o konkursie znajduje się na stronie BTBS