logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duże inwestycje w Zespole Szkół Budowlanych
Budynek Zespołu Szkół Budowlanych przejdzie termomodernizację. Rozbudowane i doposażone zostaną również warsztaty. Dzięki tym inwestycjom, na które pozyskaliśmy unijne dofinansowanie uczniowie w komfortowych warunkach będą zdobywać umiejętności najbardziej pożądane na rynku pracy.


 - To kolejna inwestycja realizowana w oparciu o zdobyte w konkursie unijne dofinansowanie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy, Iwona Waszkiewicz. - Dzięki tym środkom, bydgoskie szkoły mogą jeszcze dynamiczniej przystosowywać swoją ofertę do oczekiwań rynku pracy. Pomogą w tym nowe warsztaty i pracownie. Dzięki tym inwestycjom absolwenci bydgoskich techników i szkół branżowych będą jeszcze lepiej przygotowani do pracy a ich umiejętności wyżej oceniane przez pracodawców.
 
Unijne wsparcie to ponad 8 mln zł. Dofinansowanie obejmuje trzy projekty, w ramach których zmiany przejdzie aż 28 pracowni. Wśród nich jest między innymi inwestycja w Zespole Szkół Budowlanych. Rozbudowa i doposażenie warsztatów zostało połączone również z termomodernizacją głównego budynku.


Duży zakres prac

Budynek Zespołu Szkół Budowlanych zlokalizowany jest przy ul. Pestalozziego. Składa się z trzech segmentów (budynek główny, hala sportowa, warsztaty), które liczą od jednej do trzech kondygnacji. Częściowo jest podpiwniczony. W głównym budynku szkoły planowana jest kompleksowa termomodernizacja. Wymienione zostaną wszystkie instalacje poza gazową. W zakres zadanie wchodzi również przebudowa schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji, montaż nowego pokrycia stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remonty ścian. Wszystkie ściany zewnętrzne przeznacza się do docieplenia. Dla umożliwienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym, przewiduje się wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
 
Rozbudowane o nową część będą również warsztaty. Przestrzenie zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia i urządzenia wykorzystywane na budowach. Zakończenie prac przy termomodernizacja budynku głównego planowane jest w połowie przyszłego roku. Natomiast rozbudowa warsztatów i ich wyposażanie finiszować ma w 2020 roku.
 
Szkoła sukcesów

Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy to jedna z najbardziej popularnych szkół zawodowych w naszym mieście. Początki szkoły sięgają roku 1948. Wtedy to utworzono wydział budowlany w Państwowych Szkołach Technicznych przy ul. Św. Trójcy 37. W kolejnych latach powoływano do życia technika budowlane i geodezyjne oraz zasadnicze szkoły zawodowe działające w różnych punktach miasta. Obecny budynek wybudowano w latach 1961-63. Zespół Szkół Budowlanych to szkoła mogąca poszczycić się wieloma sukcesami edukacyjnymi na skalę regionu i kraju. Jej uczniowie są laureatami ogólnopolskich olimpiad. Szkoła uzyskała też tytuły „Brązowej Tarczy” w rankingu Perspektyw 2016 oraz „Złotej Tarczy” w rankingu Perspektyw 2015, Perspektyw 2017 oraz Perspektyw 2018.

Warto wiedzieć

Łącznie miasto od 2016 roku pozyskało już ponad 23 mln zł dofinansowania ze środków unijnych dla szkół zawodowych. W przygotowaniu są kolejne projekty.