logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Duże inwestycje w sercu Bydgoszczy
Drogowcy podpisali umowę na zaprojektowanie przebudowy północnych mostów Solidarności. Nowy obiekt ma być powiązany z nową ulicą przecinającą kwartał nowoczesnej zabudowy, która powstaje pomiędzy Focha, Warmińskiego, Obrońców Bydgoszczy i bulwarami. Konstrukcja ma również umożliwić powiązanie istniejących dróg rowerowych. Trwają przygotowania do budowy IV kręgu Opery Nova.


Północne mosty Solidarności mają już ponad 40 lat. Stalowo-żelbetowa konstrukcja nie spełnia już współczesnych norm i wymagać będzie w perspektywie najbliższych lat kompleksowej przebudowy. Dlatego drogowcy zlecili wykonanie koncepcji przebudowy.

Mosty z ułatwieniami dla rowerzystów

Projektanci będą musieli opracować i zaproponować 3 warianty przyszłej trasy. Różnić mają się liczbą pasów ruchu, lokalizacją przystanków, chodników i tras rowerowych. Projektanci zaplanują poza tym schody i pomosty serwisowe w niezbędnym zakresie, a także powiążą chodniki i ścieżki rowerowe z bulwarami nad Brdą od strony śluzy. Funkcjonować ma też bezpieczny prawoskręt w ul. Grottgera. Dodatkowo przy skrzyżowaniach wprowadzone mają zostać podpórki rowerowe lub barierki postojowe z podstopnicami dla rowerzystów. To kolejne rozwiązanie uzgodnione z przedstawicielami środowisk rowerowych. Za prace nad koncepcją odpowiadać będzie firma BAK, z którą drogowcy podpisali umowę o wartości 240 tysięcy złotych. Więcej szczegółów o tym zadaniu znajduje się na stronie ZDMiKP.

Nowy kwartał dobrej architektury

Wszystkie warianty będą uwzględniały dowiązanie do istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planowaną przebudowę ul. Focha związaną z budową Nowego Portu. Częścią tej deweloperskiej inwestycji jest budowa nowej ulicy łączącej ulicę Obrońców Bydgoszczy z ul. F. Focha wraz z przebudową skrzyżowań.

Pod budynkami powstała już konstrukcja dwupoziomowej hali garażowej, która pomieścić ma 200 samochodów.  Obecnie wznoszone są kolejne kondygnacje nowych budynków. Częścią inwestycji jest również rewitalizacja ceglanych zabudowań po fabryce narzędzi. Więcej  informacji o tej inwestycji i historii tego miejsca znajduje się w tekście „Nowoczesność w parze z historią”.

Opera z IV kręgiem

W tej części Śródmieścia trwają też intensywne przygotowania do rozbudowy Opery Nova o IV krąg. Miasto zobowiązało się do pokrycia połowy kosztów związanych z tą inwestycją. Zabezpieczyliśmy na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej prawie 46 mln zł.

Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym. Nowy obiekt będzie składał się m.in. z: sali kameralnej z widownią dla 485 osób; holu dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeni wystawienniczej oraz sali kinowej o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Po wybraniu wykonawcy pierwszym etapem robót będą: prace archeologiczne, rozbiórki nawierzchni kamiennych i elementów małej architektury, likwidacja i przełożenie części instalacji podziemnych, wykonanie ścianek szczelinowych i roboty fundamentowe. Zakończenie inwestycji wstępnie planowane jest w 2024 roku.

Wizualizacje: Materiały inwestorów