logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Doświetlimy więcej przejść dla pieszych
Rozszerzamy pakiet zadań związanych z doświetleniem przejść dla pieszych. Zaoszczędzone środki pozwolą zrealizować jeszcze w tym roku kolejnych 5 zadań na Górzyskowie, Jachcicach i w Brdyujściu. Od 2018 roku dzięki programowi poprawy bezpieczeństwa doświetlonych został blisko 70 przejść dla pieszych. Część zadań zgłosili mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.W miejscach szczególnie niebezpiecznych instalowane są też dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle lub sygnalizacje świetlne.
Wszystkie te działania mają wpływać na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym. W tym roku drogowcy doświetlili już 21 przejść dla pieszych.  Wszystkie zaplanowane prace zostały już zakończone. Zaoszczędzone środki pozwolą jednak rozszerzyć zamówienie o pięć dodatkowych przejść.

Przejścia doświetlone w 2021 roku :

 • ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
 • ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
 • ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
 • ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
 • ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
 • ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Dodatkowe zadania:

 • ul. Żwirki i Wigury przy ul. Potockiego - dwa przejścia dla pieszych - wykonane
 • ul. Żeglarska przy ul. Szyperskiej - jedno przejście - w trakcie realizacji
 • ul. Fordońska przy ul. Traktorzystów - dwa przejścia - w trakcie realizacji

Poprawa doświetlenia wymaga montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających. Akcja została zainicjowane w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Część zadań wybrali  mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski (m.in. zadania na Górzyskowie).