logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dodatkowe rozwiązania po konsultacjach
Po konsultacjach społecznych na etapie projektów wprowadzimy zmiany w planach budowy ulic na bydgoskich osiedlach. Zadbamy m.in. o większą liczbę miejsc do parkowania, dodatkowe oznakowanie i nasadzenia krzewów. To efekt konsultacji społecznych dotyczących ulic Sowiej, Koguciej i Strusiej na Osowej Górze oraz Pszczelnej na Miedzyniu. Projektanci analizują uwagi zgłoszone przy innych ulicach.


W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje. Z początkiem roku poddaliśmy je konsultacjom społecznym. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej.

W trakcie konsultacji związanych z budową ulic na Osowej Górze i Miedzyniu zaakceptowane zostały między innymi wnioski związane z:

  • Dodatkowymi miejscami postojowymi na Pszczelnej, Koguciej w formie ekokraty
  • Dodatkowym oznakowaniem dojazdu do posesji przy sięgaczach
  • Weryfikacją miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  • Korektami w lokalizacji oświetlenia na ul. Koguciej
  • Dodatkowymi nasadzeniami krzewów
  • Dobudowaniem chodnika na ul. Sowiej do posesji 44a
  • Dyslokacją wiaty śmietnikowej na ul. Sowiej

Z wszystkimi uwagami rozpatrywanymi podczas konsultacji można zapoznać się na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl

Wkrótce opublikujemy również raport z konsultacji związany z budową ulic: W. Bortnowskiego (Stary Fordon), Gościeradzkiej (Piaski), Gradowej (Czyżkówko), Odrzańskiej (Brdyujście), Platynowej (Osowa Góra), Podhalańskiej (Szwederowo), Rajdowej (Smukała-Opławiec-Janowo), Wejherowskiej (Miedzyń-Prądy), Wycieczkowej (Smukała-Opławiec-Janowo).

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej

Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej.

Pieszojezdnia na Strusiej

Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.

Budowa ul. Koguciej

Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Koguciej z ulicą Biedronkową i ulicą Gawronią zaprojektowano miejsca parkingowe na zatokach z nawierzchni ażurowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m.

Ulica Pszczelna - z połączeniem w stronę ronda

Ulicę Pszczelną również zaprojektowano jako pieszojezdnię z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Miejsca postojowe wykonane będą z płyt betonowych ażurowych. Skrzyżowanie z ul. Miodową oraz z planowanym łącznikiem do ronda u zbiegu Nakielskiej i Bronikowskiego zostanie wyniesione. Cała ulica Pszczelna ma długość około 400 metrów.

Obiektywne kryteria

Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:

  • gęstość zaludnienia
  • ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta  (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  • wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Zestawienie wszystkich ulic gruntowych wraz z punktacją można zapoznać się TUTAJ.

Wybieramy priorytetowe inwestycje

W ciągu ostatnich pięciu lat powstało ponad 35 km ulic osiedlowych z twardą nawierzchnią. W trwających do 21 maja konsultacjach społecznych  wskazujemy kolejność realizacji miejskich inwestycji. Wśród 15 propozycji jest m.in. zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Każdy mieszkaniec ma trzy głosy, głosowanie na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY