logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Deszczowy ogród na Miedzyniu
Zaczynamy realizację kolejnego zielonego projektu na Miedzyniu. Tereny wokół Szkoły Podstawowej nr 35 staną się ogólnodostępną strefą rekreacji z nowym wyposażeniem i roślinami. Zadanie do realizacji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim wybrali mieszkańcy.


Placówka w ostatnich latach przeszła gruntowną termomodernizację. Teraz przygotowujemy się do zagospodarowania terenu wokół. W pierwszej kolejności zlecamy przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla projektu „Zdrowie  i przyroda”. W jego ramach planujemy wyposażyć tereny wokół szkoły przy ul. Nakielskiej 273 m.in. w

  • zadaszoną i oświetloną wiatę z ok. 50 – 60 stanowiskami dla rowerów,
  • ogród deszczowy z donicach, który będzie nawadniany wodą z dachów wiaty,
  • siłownię plenerową przy placu zabaw składającą się z kilku urządzeń,
  • zjeżdżalnię w lokalizacji wykorzystującej naturalne ukształtowanie terenu.

Ponadto planowane jest między innymi unowocześnienie monitoringu oraz wymiana nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Nowa inwestycja ma sprzyjać rekreacji, a także zdecydowanie ułatwiać uczniom dojazdy do szkoły z wykorzystaniem przyjaznych dla środowiska rowerów.

Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Prace na dokumentacją zajmą około 4 miesięcy.  W przyszłym roku zlecimy prace budowlane.

Wcześniej na Miedzyniu zrealizowaliśmy szereg innych zielonych projektów wybranych przez mieszkańców:

  • zagospodarowanie pasa zieleni pomiędzy Kanałem i ul. Spacerową,
  • utworzenie ścieżki zdrowia,
  • dosadzenie drzew

Głosuj na nowe projekty!

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2023 roku 16 mln zł. Głosować można na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO.