logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Żelbetowy kościół z placu Piastowskiego nabiera blasku
Na plac Piastowskim z każdym rokiem odnawiane są elewacje historycznych obiektów. Obecnie dzięki miejskiej dotacji konserwatorskie prace prowadzone są przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jedna z najokazalszych świątyń w Bydgoszczy.


Trwa kolejny etap prac konserwatorskich przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. To neobarokowa świątynia wzniesiona w latach 1910-13. Zaprojektował ją Oskar Hossfeld. Gmach w kształcie bazyliki stylem nawiązuje do barokowych kościołów budowanych w północnych Niemczech. W trakcie jego wznoszenia używano nowych osiągnięć techniki, m.in. żelbetu. Początkowo kościół służył społeczności niemieckich katolików. Po odzyskaniu niepodległości zaczął służyć również Polakom. W latach 80. XX wieku generalnie odnowiono wnętrze kościoła, a w 2002 roku zyskał nową elewację oraz zewnętrzną iluminację. W ostatnich latach remontowana była między innymi  drewniana konstrukcja wieży oraz pokrycie dachu.

W ubiegłym roku wykonano natomiast prace konserwatorskie przy elewacji południowej oraz prospekcie organowym. W tym roku trwają prace przy elewacji zachodniej. Ich łączna wartość szacowana jest na około 270 tysięcy złotych. Ponad 125 tysięcy to dotacja z Bydgoskiego Programu Wsparcia Zabytków.

W tym roku na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków przeznaczyliśmy pół miliona złotych. Pozwolą one dofinansować 7 zadań o łącznej wartości ponad miliona złotych. Równocześnie miasto występuje o wszystkie możliwe środki centralne na tego typu zadania.

Nie tylko dotacje

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Salonu Bydgoszczy stosujemy cały pakiet działań. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie i nakazy remontów. Wprowadziliśmy również zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy na estetyczne witryny, przebudowaliśmy Stary Rynek i ulice wokół niego, restylizacji poddaliśmy mosty, przywróciliśmy historyczny wygląd ul. Cieszkowskiego, porządkowane są nośniki reklamowe, tworzymy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego chroniące zabytki, powołaliśmy też radę d.s. estetyki, która opiniuje kluczowe projekty.