logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dbamy o zabytki. Kamienice wokół ważnego skrzyżowania w remoncie
Zaawansowane prace konserwatorskie prowadzone są przy dużej, narożnej kamienicy u zbiegu ulic Hetmańskiej i Pomorskiej. Pomaga w nich miejska dotacja z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków.


Budynek wzniesiono na planie zbliżonym do litery V  ze ściętym narożnikiem.  Chociaż funkcjonalnie to jedna kamienica poszczególne jej części adresowo przynależą do dwóch adresów: ul. Pomorskiej nr 57 oraz Hetmańskiej nr 1. Budynek powstał w latach 1892-93 według projektu Karla Bergnera. Jego dziełem jest również szereg wspaniałych budynków zlokalizowanych przy ulicy Focha, Cieszkowskiego, Śniadeckich i placu Piastowskim. Parter częściowo przebudowano w późniejszych latach na cele handlowe. Fasady rozciągniętych wzdłuż obu ulic skrzydeł budynku zdobią między innymi naczółki, gzymsy, konsole i płyciny wypełnione płaskorzeźbą. Część parterową podkreśla boniowanie. W oba skrzydła wkomponowano smukłe wejścia z ozdobną stolarką drzwiową.

Prace konserwatorskie pochłoną około 550 tysięcy złotych. Miejska dotacja to 212 tysięcy. Remont ma przywrócić dawną estetykę wystroju. Jest niezwykle ważny ze względu na lokalizację kamienicy przy jednej z ważniejszych ulic prowadzącej do dworca kolejowego. Poza tym uzupełni wcześniejsze remonty budynków flankujących skrzyżowanie ulic Świętojańskiej, Pomorskiej i Hetmańskiej od strony północnej i wschodniej. W sąsiedztwie skrzyżowania odrestaurowano znacznie więcej wartościowych kamienic, a także charakterystyczny budynek  Collegium Medicum przy ul. Świętojańskiej.

W tej części Śródmieścia realizowano poza tym  szereg innych zadań poprawiających estetykę miejskiej przestrzeni. Ulice Hetmańska, Pomorska i Świętojańska wyposażono w stylowe oświetlenie, przebudowano część chodników, odtworzone zostały szpalery drzew, a cześć jezdni otrzymała nową nawierzchnię.

Warto wiedzieć

W tym roku miejskie dotacje na prace konserwatorskie zabezpieczyliśmy dla właścicieli 3 nieruchomości. Koszt prac konserwatorskich w wiekowych budynkach szacowany jest na poziomie 1,3 mln zł. To mniej niż w poprzednich latach ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów.