logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dawne wojskowe kasyno z nową elewacją
Nowy właściciel nieruchomości przy ul. Gdańskiej 147G przygotowuje się do remontu historycznego gmachu. Przez wiele lat był on częścią wojskowego kompleksu. W charakterystycznym budynku funkcjonowało m. in. kasyno.


Budynek powstał w 1889. Był częścią największych bydgoskich koszar artyleryjskich. W 1920 obiekt został przejęty przez Wojsko Polskie. W budynku umieszczono kasyno dla oficerów 15. Pułku Artylerii Lekkiej oraz od 1924 r. 11 Dywizjonu Artylerii Konnej. W 1939 r. również Niemcy urządzili w nim kantynę wojskową. W ostatnich latach w budynku była prowadzona działalność biurowa firmy zarządzającej nieruchomościami.

Obiekt zbudowany został w technologii muru pruskiego. Doskonale widoczne są belki i przestrzenie pomiędzy nimi wypełnione czerwoną cegłą. Charakterystycznym elementem jest też drewniana weranda. W trakcie użytkowania przy obiekcie powstały dobudówki zniekształcające charakterystyczna formę. Mimo wszystko jest ważnym świadkiem wojskowej historii Bydgoszczy. Budynek znajduje się w rejestrze zabytków.

Obecnie rozpoczyna się remont elewacji. Cegła zostanie oczyszczona, a belki odpowiednio zaimpregnowane. Sposób prac jest uzgadniany z konserwatorem zabytków. W tym roku przy ul. Gdańskiej wyremontowanych zostanie również kilka innych obiektów. Trwają również przygotowania do remontu zabytkowej kamienicy z nr 96 bliżej skrzyżowania z ul. K. Chodkiewicza. Wcześniej zlecono  prace w budynkach przy ul. Gdańskiej 74, 146 i 148. Od wiosny odnowioną elewację można podziwiać na kamienicy z nr 127.

Trochę historii

Kompleks koszar, zlokalizowany w rozwidleniu torów kolejowych przy ulicy Artyleryjskiej, powstał w drugiej połowie XIX wieku z przeznaczeniem dla jednostek artyleryjskich amii niemieckiej. Oddany do użytku w 1885 roku, przechodził kolejne modernizacje dostosowując go do przemian zachodzących w myśli i technice wojskowej. W okresie międzywojennym w koszarach przy ulicy Gdańskiej 147, które nazwano imieniem Bartosza Głowackiego, równocześnie stacjonowało wiele jednostek:

  • 61 pułk piechoty
  • 15 Wielkopolski pułk artylerii lekkiej
  • kadra 8. dywizjonu samochodowego (od 1921r.)
  • 11 dywizjonu artylerii konnej (od maja 1924r.)
  • wydzielona kompania samochodów pancernych (1934r.)

Znajdowało się tam ponad 40 obiektów wojskowych różnego przeznaczenia m.in. stajnie, magazyny, koszary, budynki administracyjne. Niemcy podczas okupacji urządzili w koszarach obóz dla Polaków i Żydów. Wielu bydgoszczan straciło w nim życie.

Warto wiedzieć:

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.