logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dawna podstawówka służy uczelni
W obiekcie UKW przy ul. Poniatowskiego 12 jesienią planowany jest jeden z ostatnich etapów modernizacji. Powstanie ogrodzenie od strony północnej, a przyległy teren zostanie zagospodarowany nową zielenią. Budynek dawnej szkoły wcześniej pełnił funkcję miejskiej podstawówki.


Obecnie przy ul. Poniatowskiego 12 mieści się Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych. Wcześniej budynek pełnił funkcję szkoły podstawowej. Decyzją Rady Miasta nieruchomość wartą 7 mln zł  przekazano uczelni. Podstawowe prace remontowe rozpoczęły się w 2011 roku i  zakończyły po 3 latach. Teraz realizowany ma być jeden z ostatnich etapów robót związanych z modernizacją obiektu. Od strony północnej zbudowane zostanie nowe ogrodzenie oraz zrewitalizowane będą tereny zielone wokół budynku. Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy zadania. Inwestorem jest uczelnia.

Fot. Google Maps 3D