logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dach łęgnowskiego „kasyna” w remoncie
Trwa remont charakterystycznego budynku przy ul. Świetlicowej 8 pełniącego obecnie funkcję mieszkalną. Jego dach jest docieplany, ułożona zostanie na nim nowa dachówka. To jeden z zachowanych obiektów kompleksu dawnej fabryki amunicji DAG.


W zakres prac wchodzą między innymi demontaż starej dachówki, nadmurowanie kominów, docieplenie dachu oraz lukarn, montaż wyłazów dachowych, wykonanie nowych rynien i obróbek blacharskich i uporządkowanie terenu wokół budynku. Prace ze względu na dużą połać dachu są bardzo kosztowne, pochłoną  1,2 mln zł. W pierwszej kolejności roboty realizowane są we wschodnim skrzydle obiektu. Wykonawca działa zgodnie z harmonogramem i wykonał już jedną czwartą prac . Zakończenie wszystkich robót planowane jest latem.

Żelbetowa konstrukcja dachu i piwnica jak schron

Zabytkowy budynek wybudowany został w okresie okupacji, w latach 1940-1941. Posiada trzy kondygnacje naziemne, poddasze nieużytkowe i jest całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa to prawie 3 tysiące metrów kwadratowych. Dostęp do budynku umożliwia centralna klatka schodowa. Wejście umieszczono od frontu w strzelistym ryzalicie. Obiekt pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Wewnątrz budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych oraz sklep. Na elewacji dominuje ciemnobrązowa licowana cegła. Stromy dach z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi przykryto ceramiczną dachówką. Piwnica została zaprojektowana z myślą o pełnieniu funkcji schronu przeciwlotniczego. Posiada ona częściowo drugi poziom, gdzie mieściło się pomieszczenie do odpopielania funkcjonującej początkowo w budynku kotłowni. Obecnie obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mroczna historia

Budynek jest jednym z kilku obiektów na terenie Łęgnowa, które przypominają o jego ciekawej historii. Ta część osiedla powstała w latach okupacji i była zapleczem mieszkaniowym dla kadry kierowniczej i specjalistów, pracujących w DAG Farbrik Bromberg, która produkowała w czasie wojny materiały wybuchowe i amunicję. Architektura jest typowa dla obiektów, które powstawały na terenie hitlerowskich Niemiec w latach 30. i 40. XX wieku.  Początkowo obiekt przy ul. Świetlicowej 8 pełnił funkcję hotelu pracowniczego. Potocznie nazywano go kasynem. Budynek został przejęty przez miasto w latach 90. XX wieku i utworzono w nim lokale socjalne. Z pełną historią zbrojeniowego kompleksu funkcjonującego w czasie okupacji można zapoznać się na stronie www.exploseum.pl lub zwiedzając unikatową trasę i wystawę.

Dzieje się w Łęgnowie

W tej części Bydgoszczy realizowanych jest szereg innych inwestycji. Modernizowana jest m.in. szkoła przy ul. Hutniczej, trwa remont przedszkola przy ul. Żółwińskiej, gruntownie modernizowany jest odcinek ul. Hutniczej przy pętli autobusowo-tramwajowej. Więcej informacji o zakresie tych zadań znajduje się TUTAJ. Trwają przygotowania do kolejnych zadań. W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac nad budową nowego łącznika ul. Hutniczej z Nowotoruńską oraz utwardzenia kolejnego odcinka ul. Okólnej.