logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dach „kasyna” w Łęgnowie do remontu
Rozpoczynamy kolejna dużą inwestycję w Łęgnowie. Dach charakterystycznego budynku przy ul. Świetlicowej, pełniącego obecnie funkcję mieszkalną zostanie kompleksowo wyremontowany i docieplony. To jeden z zachowanych obiektów kompleksu dawnej fabryki amunicji DAG. Wcześniej zleciliśmy termomodernizację łęgnowskiej szkoły i przedszkola.


Podpisana została umowa na kompleksowy remont dachu komunalnego budynku przy ul. Świetlicowej 8. W zakres prac wchodzą między innymi demontaż starej dachówki, nadmurowanie kominów, docieplenie dachu oraz lukarn, montaż wyłazów dachowych, wykonanie nowych rynien i obróbek blacharskich i uporządkowanie terenu wokół budynku. Ze względu na dużą powierzchnię obiektu, prace będą kosztowne. Pochłoną prawie 1,2 mln zł. Zakończenie robót planowane jest latem przyszłego roku.

Żelbetowa konstrukcja dachu i piwnica jak schron

Zabytkowy budynek wybudowany został w okresie okupacji, w latach 1940-1941. Posiada trzy kondygnacje naziemne, poddasze nieużytkowe i jest całkowicie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa to prawie 3 tysiące metrów kwadratowych. Dostęp do budynku umożliwia centralna klatka schodowa. Wejście umieszczono od frontu w strzelistym ryzalicie. Obiekt pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Wewnątrz budynku znajduje się 30 lokali mieszkalnych oraz sklep. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Na elewacji dominuje ciemnobrązowa licowana cegła. Stromy dach z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi przykryto ceramiczną dachówką. Piwnica została zaprojektowana z myślą o pełnieniu funkcji schronu przeciwlotniczego. Posiada ona częściowo drugi poziom, gdzie mieściło się pomieszczenie do odpopielania funkcjonującej początkowo w budynku kotłowni. Obecnie obiekt jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mroczna historia

Budynek jest jednym z kilku obiektów na terenie Łęgnowa, które przypominają o jego ciekawej historii. Ta część osiedla powstała w latach okupacji i była zapleczem mieszkaniowym dla kadry kierowniczej i specjalistów, pracujących w DAG Farbrik Bromberg, która produkowała w czasie wojny materiały wybuchowe i amunicję. Architektura jest typowa dla obiektów, które powstawały na terenie hitlerowskich Niemiec w latach 30. i 40. XX wieku.  Początkowo obiekt przy ul. Świetlicowej 8 pełnił funkcję hotelu pracowniczego. Potocznie nazywano go kasynem. Budynek został przejęty przez miasto w latach 90. XX wieku i utworzono w nim lokale socjalne.  Z pełną historią zbrojeniowego kompleksu funkcjonującego w czasie okupacji można zapoznać się na stronie www.exploseum.pl lub zwiedzając unikatową trasę i wystawę.

Inwestujemy w Łęgnowo

To kolejna duża inwestycja rozpoczęta w tym roku na osiedlu Łęgnowo. Wcześniej zlecone zostały prace przy:

  • termomodernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. Hutniczej (koszt 10 mln zł)
  • termomodernizacji Przedszkola przy ul. Żółwińskiej (koszt 5 mln zł)
  • zaprojektowaniu rozbudowy układu drogowego w rejonie ul. Hutniczej i Chemicznej

Miasto wystąpiło również o dofinansowanie środkami centralnymi  pakietu zadań poprawiających komunikacyjną dostępność Łęgnowa i przyległych terenów inwestycyjnych.