logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Część ulic do budowy, wszystkie do wyrównania
Trwa projektowanie i budowa kolejnych dróg, które zgodnie z wieloletnim programem utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej mają zyskać twarde nawierzchnie. Prace toczą się na Siedleckiej i Ptasiej. Zaplanowano też regularne równanie wszystkich ulic gruntowych.


Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (100 odcinków) pozwoliło w ubiegłym roku na uruchomienie programu przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskazuje priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru
•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

Z początkiem 2016 roku w oparcia o wyżej wymienione kryteria opracowana została lista 16 zadań, które realizowane będą w pierwszej kolejności. Oprócz ulic Siedleckiej (część południowa), Świekatowskiej, Ptasiej wraz z Pingwinową (prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku) oraz Gawroniej i Pijarów ( w lutym wybrano wykonawcę obu zadań w trybie zaprojektuj i wybuduj) do realizacji w ciągu najbliższego roku trafią również ulice: Osada (od Chłopskiej do Żniwnej), Byszewska, Leszczyna (od Widok w kierunku linii kolejowej), Siedlecka (od Chmielnej do Koronowskiej).  Wszystkie te zadania będą realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Na przełomie 2017/18 do realizacji kierowane mają być kolejne zadania związane z przebudową ulic Piaski, Sanatoryjnej, Kaplicznej, Łubinowej, Podleśnej, Botanicznej, Jeżynowej i Siewnej. Co roku na wieloletni program utwardzania ulic o nawierzchni gruntowej trafia pula 17 mln zł. Niewykorzystane środki przechodzą na kolejny rok.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku rozpoczęły się także prace budowlane przy modernizacji m.in. ulic Wąbrzeskiej na Glinkach  i Matki Teresy z Kalkuty w Nowym Fordonie. Są to ulice o charakterze zbiorczym, które mają służyć mieszkańcom całych osiedli oraz pozwalać na wprowadzenie komunikacji miejskiej. Koszt obu inwestycji, które również wiążą się z utwardzeniem  nawierzchni to 11 mln zł. Ulice zyskują też twarde nawierzchnie w ramach programu inicjatyw lokalnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Jednocześnie po zimowej przerwie rozpoczęło się już  profilowanie ulic bez twardej nawierzchni. Prace wykonywane były już m.in. na osiedlu Eskulapa, na Miedzyniu, Czyżkówku, Glinkach, Łęgnowie. Na ulicach pracują trzy równiarki. Do naprawy nawierzchni wykorzystywany jest materiał z recyklingu (wiórki bitumiczne, kruszywo betonowe).
Od kwietnia prace będą prowadzone w oparciu o przygotowany harmonogram zakładający 5-krotne równanie ulic w ciągu roku. Terminy równania ulic mogą ulec przesunięciu przy niekorzystnych warunkach pogodowych. Prace nie mogą być wykonywane przy opadach oraz zbyt dużym przesuszeniu gruntu. Harmonogram równania ulic jest dostępny na stronie ZDMIKP.