logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Centrum Stomatologii powstanie w Bydgoszczy
Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie budynku przy ul. Przemysłowej na rzecz powstania Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. Nowa jednostka badawczo-naukowa będzie również prowadzić działalność leczniczą na rzecz miasta i regionu. To kolejne wsparcie dla naszych bydgoskich uczelni.


- Prężnie działające uczelnie to jedna z podstaw rozwoju każdego miasta – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski – Dlatego ściśle współpracujemy z rektorami tych jednostek, by mogły tworzyć atrakcyjne kierunki i kształcić bydgoszczan oraz mieszkańców całego regionu. Wymaga to często odpowiedniej bazy lokalowej. Liczę, że udostępniony obiekt przy ul. Przemysłowej przejdzie wkrótce kompleksową modernizację i będzie służył również pacjentom. Tym bardziej, że w strukturach nowej jednostki naukowo-badawczej planowane jest funkcjonowanie całodobowej poradni stomatologicznej.

Planowane zagospodarowanie budynku pozwoli na stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego z ogólnodostępnymi salami wykładowymi oraz centrum symulacji stomatologicznej. W Centrum zaplanowano ulokowanie 7 jednostek klinicznych:

 • Klinika Stomatologii Dziecięcej,
 • Klinika Peridontologii,
 • Klinika Ortodoncji,
 • Klinika Chirurgii Stomatologicznej,
 • Klinika Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 • Klinika Protetyki Stomatologicznej,
 • Klinika Radiologii Stomatologicznej.

Każda z tych jednostek dysponować będzie nowoczesnymi salami klinicznymi wyposażonymi  w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności dydaktyczno-leczniczej oraz własnym zapleczem sal seminaryjnych, co pozwoli właściwie zaplanować proces dydaktyczny.  Tak funkcjonujące Centrum Stomatologii z zakresem wszystkich specjalności stomatologicznych będzie umożliwiało prowadzenie pełnej oferty szkolenia podyplomowego/specjalistycznego, na które to, jest ogromne zapotrzebowanie w regionie.  Centrum Stomatologii będzie pełno profilową jednostką lecznictwa stomatologicznego ambulatoryjnego działającą w oparciu o kontrakt z NFZ oferującą profilaktykę, diagnostykę, leczenie i protetykę dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo w Centrum Stomatologii powstanie całodobowa Poradnia Stomatologiczna dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, która obecnie na terenie miasta nie istnieje. Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jest bardzo duże. Dwukondygnacyjny budynek przy ul. Przemysłowej 34 zostanie przekazany w formie darowizny. Zgodę na takie rozwiązanie wyraziła dziś (28 lutego) Rada Miasta.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach Miasto podjęło szereg innych inicjatyw wspierających rozwój bydgoskich uczelni. Najważniejsze z nich to m.in.

 • Przekazanie gmachu dawnej szkoły podstawowej przy ul. Poniatowskiego na rzecz UKW
 • Przekazanie gmachu dawnej szkoły podstawowej przy placu Kościeleckich na rzecz UKW
 • Przekazanie gruntów w Nowym Fordonie na rzecz  Politechniki Bydgoskiej
 • Przekazanie gruntów w Śródmieściu na potrzeby  nowego kampusu Akademii Muzycznej
 • Zaprojektowanie i budowa nowego układu komunikacyjnego do obsługi Akademii Muzycznej
 • Przekazanie części obiektów sportowych przy ul. Sportowej na rzecz UKW