logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz z intermodalnym portem
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny przystępuje do spółki, której celem będzie budowa przeładunkowego terminala w podbydgoskim Emilianowie. Stworzy to dodatkowe szanse rozwojowe dla bydgoskich przedsiębiorców. Wcześniej miasto podjęło szereg innych inicjatyw związanych z utworzeniem tak zwanego suchego portu.


W 2019 roku podpisany został list intencyjny z udziałem BPPT określający kolejne kroki związane z tą inwestycją. Latem ubiegłego roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powołał do  życia spółkę Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. Teraz zgodnie z wcześniejszym porozumieniem dołączy do niej Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Polskie Koleje Państwowe. Decyzję o koncentracji kapitałów musi jeszcze pozytywnie zaopiniować Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Terminal intermodalny w Emilianowie zajmie powierzchnię około 5 hektarów. Będzie zlokalizowany na przecięciu magistrali kolejowej Śląsk-Trójmiasto i planowanej trasy S10. Ma pełnić rolę tzw. suchego portu i być zapleczem dla portu zbożowego m.in. w Gdyni. Do takiego terminala docierałyby kontenery np. drogą kołową i byłyby dalej dystrybuowane np. koleją do portu morskiego. Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy, na jej realizację potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Terminal będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Będzie to również duże wzmocnienie potencjału Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, sąsiadującego z suchym portem.

- Strategicznym celem Miasta Bydgoszczy i BPPT jest stworzenie hub logistycznego oraz budowanie łańcuchów dostaw towarów na kierunku wschód – zachód i północ – południe (koncepcja Trójmorza) w obrębie aglomeracji bydgoskiej co przełoży się bezpośrednio na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego oraz wyższe dochody w regionie – podkreśla prezes BPPT Andrzej Półgrabski. - Ponadto utworzenie terminala przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestowania poprzez możliwość wykorzystania transportu intermodalnego krajowego i  międzynarodowego. Stworzy to dodatkowe szanse rozwojowe dla bydgoskich przedsiębiorców. Istnienie takiego terminala jest również warunkiem koniecznym stawianym przez dużych inwestorów z branży przemysłowej którzy są zainteresowani budową fabryk w BPPT m.in. w związku z rozpoczęciem procesu przenoszenia części produkcji z Azji do Europy.

Cały terminal wraz z zapleczem magazynowym i obsługowym ma na celu: poprawę logistyki, skrócenie czasu oczekiwania na załadunek/przeładunek oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzez pełnienie roli zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia.

Nowa spółka celowa z udziałem BPPT zleci między innymi przygotowanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do budowy suchego portu (m.in.: koncepcji, projektów, decyzji środowiskowej, operatów dendrologicznych i wodno-prawnych).

Warto wiedzieć:

Bydgoszcz podejmowała w ciągu ostatnich lat szereg działań w celu zlokalizowania w rejonie Bydgoskiego Parku Przemysłowo -Technologicznego portu intermodalnego. Możliwości budowy nowoczesnej infrastruktury w Emilianowie ograniczała uchwała  Sejmiku Województwa o obszarach chronionego krajobrazu. Na wniosek między innymi Rady Miasta Bydgoszczy  wprowadzono korekty umożliwiające lokowanie w Emilianowie infrastruktury dla branży TSL (transportu, spedycji i logistyki).  W tej sprawie prezydent Bydgoszczy zwracał się również do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zabiegaliśmy poza tym o wsparcie projektu w gdyńskim porcie oraz w kolejowych spółkach.