logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz w badaniu SGH
Eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) oraz Grupą LUX MED opracowali Indeks Zdrowych Miast. To autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities, wielowymiarowego projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju. Wyniki prac obrazują, jak polskie miasta dbają o podstawowe dziedziny związane ze zdrowiem swoich mieszkańców. Zostaną opublikowane w październiku 2023 r. Bydgoszcz bierze udział w badaniu.


W prowadzonych w 2022 roku pracach analizie poddano wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Zostały one oceniane na podstawie analizy dostępnych baz statystycznych m.in. w zakresie: demografii, zdrowia, edukacji, mieszkalnictwa, warunków społeczno-ekonomicznych, kultury, środowiska oraz programów publicznych.  
W kolejnej edycji indeksu chcemy poszerzyć zebrane statystyki o wyniki badań ankietowych, które skierowane są do władz lokalnych i mieszkańców miast na prawach powiatu. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić diagnozę tego, jakie miasta tworzą warunki dla jakości życia i zdrowia swoich mieszkańców. W tym celu opracowana została ankieta, którą chcielibyśmy u Państwa przeprowadzić.  

Część ankiety wypełniają samorządy, druga część jest adresowana do mieszkanek i mieszkańców miast. Bydgoszcz jest jednym z miast zaproszonych do udziału w badaniu dlatego w imieniu ekspertów ze Szkoły Głównej handlowej, prosimy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy o wypełnienie ankiety:  TUTAJ.