logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoskie Kulturalne Marki Oświatowe przyznane
Przyznaliśmy tytuły Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej. To wyróżnienie trafia do zespołów i grup artystycznych działających w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Tytuł przyznawany jest na 3 lata. Dyplomy i wyróżnienia wręczyły zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.


Przyznanie BKMO jest szczególną formą wyróżnienia, wsparcia i promocji dla najlepszych projektów, przedsięwzięć i inicjatyw aktywizujących dzieci i młodzież
do uczestnictwa w kulturze, które gwarantują określony poziom, jakość realizacji oraz dla zespołów i grup artystycznych promujących swym dorobkiem artystycznym Miasto  i środowisko oświatowe.Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dla projektu, przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalnej o zasięgu ponadregionalnym realizowanej przez placówkę oświatową prowadzoną przez Miasto Bydgoszcz:

1. Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich „KLAPS” – VI Liceum Ogólnokształcące (p. Agnieszka Markowska, p. Oliwia Winiecka, p. Wiktor Jabłoński)

2. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży – Pałac Młodzieży (p. Dorota Tomaszewska)

3. AFF-Era Filmowa – Pałac Młodzieży (p. Dominik Wierski)

4. Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową SZLAGIER – Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 (p. Hanna Grześkowiak, p. Agnieszka Sikorska, p. Magdalena Mrozińska,
p. Michał Maćkiewicz, p. Piotr Kieruj)Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej dla zespołów i grup artystycznych realizujących amatorską działalność kształtującą i rozwijającą zdolności i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz:

1. Chór „PRIMO” – I liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (prof. Monika Wilkiewicz)

2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych (p. Krzysztof Beszczyński, p. Piotr Stachura)

3. Jazz Big Band ’75 – Pałac Młodzieży (p. Piotr Dąbrowski)

4. Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” – Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 (p. Izabela Grochowska)

5. Formacja Tańca Nowoczesnego T.1 Dance – Company - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 (p. Renata Prugar)

Warto wiedzieć:
Bydgoska Kulturalna Marka Oświatowa (BKMO) stanowi realizację zadania określonego w „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030” w pkt 2.3.1 Wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, zwłaszcza poprzez Bydgoski Grant Oświatowy, Bydgoską Kulturalną Markę Oświatową. Tytuł Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej został stworzony z myślą o ponadregionalnych projektach, przedsięwzięciach i inicjatywach kulturalnych oraz zespołach i grupach artystycznych realizujących amatorską działalność kształtującą i rozwijającą zdolności i umiejętności artystyczne dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

Więcej zdjęć z uroczystości TUTAJ.