logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoski zwrot ku wodzie nagrodzony
Bydgoszcz otrzymała nagrodę „Przyjaznego Brzegu”. W konkursie Centrum Turystyki Wodnej PTTK doceniono naszą inwestycję polegającą na budowie umocnionego nabrzeża w Starym Fordonie. Jednocześnie Bydgoszcz realizuje kolejne zadania związane ze zwrotem ku wodzie.


- Cieszę się, że kolejne nasze zadania są doceniane przez ekspertów – podkreśla prezydent Bydgoszczy. – Zwrot ku wodzie to szereg inwestycji już zrealizowanych. Nadal jednak pracujemy nad tym, by jeszcze lepiej wykorzystać potencjał, jaki daje nam położenie nad Brdą i Wisłą. Konsekwentnie modernizujemy bulwary, budujemy ścieżki pieszo-rowerowe, rewitalizujemy tereny rekreacyjne i zleciliśmy konserwatorskie prace przy zabytkowych śluzach na Kanale Bydgoskim. Mamy szereg innych pomysłów związanych z wodną infrastrukturą. Jednak po rządowych cięciach w finansowaniu samorządów musimy zdobywać na ten cel zewnętrzne środki – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Jurorzy konkursu „ Przyjaznego Brzegu” będący przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Związku Żeglarskiego, nie mieli łatwego zadania, napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, bardzo różnorodnych, rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej. Zgłaszano m.in. obiekty infrastrukturalne, ale także władze samorządowe szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych.

Wśród nagrodzonych obiektów znalazło się między innymi nowe nabrzeże w Starym Fordonie oddane do użytku w grudniu ubiegłego roku. W ocenie jury dzięki realizacji projektu Stary Fordon zmienia swoje oblicze. Umocnione nabrzeże umożliwia nie tylko cumowanie jednostek, ale także zwiększa aktywność na wodzie oraz pozytywnie wpływa na rewitalizację zaniedbanego terenu.

Warto podkreślić, że miasto równocześnie prowadzi w sąsiedztwie oddanego już do użytku nabrzeża kolejny duży projekt związany z urządzeniem wokół niego terenów rekreacyjno-sportowych, przebudową ulic oraz nasadzeniami drzew i krzewów.Więcej informacji o zaawansowaniu prac znajduje się w naszym Raporcie ze Starego Fordonu nr 53.

Aktualne i przygotowywane inwestycje nad Brdą, Wisła i kanałem:

  • Rewitalizacja bulwarów nad Brdą
  • Ścieżki pieszo-rowerowe nad Kanałem Bydgoskim
  • Prace konserwatorskie przy śluzach na Starym Kanale Bydgoskim
  • Rewitalizacja Wyspy Św. Barbary
  • Rewitalizacja terenów w Starym Fordonie
  • Doposażenie parku nad Starym Kanałem Bydgoskim