logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Buspas na Osowej Górze w budowie
Zaczynają się pierwsze prace budowlane związane z buspasem na ul. Kolbego. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry szybciej dojadą do centrum.


Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstał w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowy pas ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności budowana będzie infrastruktura kanalizacyjna poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Na odcinku ok. 100 metrów od ul. Kormoranów do ul. Koguciej  powstaje już tymczasowa droga objazdowa (bajpas), wprowadzone zostaną ograniczenia prędkości do 30km/h oraz zakaz wyprzedzania. Wykonawca prac drogowych wkrótce zacznie również pierwsze prace związane między innymi z budową drogi rowerowej i chodników.

Warto podkreślić, że sporządzenie projektu poprzedziły na etapie koncepcji konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu.Poza tym zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowe przejścia dla pieszych oraz dodaliśmy więcej  zjazdów indywidualnych do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych. Na trasach rowerowych stosujemy nawierzchnie bitumiczne, a na chodnikach betonowe płyty.

Warto podkreślić, że w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych prowadzona jest też budowa buspasa na ul. Gdańskiej. W ubiegłym roku oddany został do użytku buspas na Wałach Jagiellońskich. W pas dla autobusów wyposażona będzie również wschodnia jezdnia rozbudowywanej ulicy Kujawskiej. Obecnie na 12 bydgoskich ulicach funkcjonują już buspasy.Inwestycja w liczbach:

  • Koszt zadania – 11 mln zł
  • Długość nowego buspasa – 800m