logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ul. Matuszewskiego już na finiszu
Kończy się duża przebudowa ulicy E. Matuszewskiego na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa poprawią obsługę terenów inwestycyjnych i dojazd w kierunku Exploseum. Wykonawca zrealizował już prawie cały zakres prac, szybciej niż zakładaliśmy.


Inwestycja kosztuje 5,5 mln zł. Prace rozpoczęły się wiosną. Droga powstała praktycznie od podstaw. Ulicę wyposażyliśmy m.in. w odwodnienie i nową podbudowę. W ostatnich tygodniach ułożona została nawierzchnia. Po zachodniej stronie zbudowaliśmy ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie wykonywany jest montaż oświetlenia ulicznego, prace drogowe są kończone, trwa zakładanie trawników itp., porządkowanie terenu. Zaawansowanie prac to ponad 90 procent. Wszystko wskazuje na to, że wykonawca zakończy prace przed czasem, jeszcze w tym roku. Szybkiemu tempu prac sprzyjało całkowite wyłączenie ulicy z ruchu.
Zmodernizowana ul. E. Matuszewskiego stanowić będzie dojazd do terenów inwestycyjnych parku. Poza tym stanowi jeden z dojazdów do Exploseum, oddziału MOB, prezentującego architekturę przemysłową III Rzeszy na obszarze DAG Fabrik Bromberg (kompleksu zbrojeniowego), wraz z podziemną trasą turystyczną. Ekspozycje dotyczą historii koncernu DAG, którego założycielem był Alfred Nobel, fabryki DAG Bromberg, wojskowości, uzbrojenia, materiałów wybuchowych, a także pracy przymusowej na terenach III Rzeszy, ruchu oporu, konspiracji i sabotażu.

Planowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej  BPPT. Powstaje dokumentacja niezbędna do połączenia wschodniej części parku z ul. Nowotoruńską. Środki na budowę  są ujęte w projekcie budżetu miasta oraz w planie zadań inwestycyjnych BPPT na przyszły rok.

BPPT to jeden z największych parków przemysłowo-technologicznych w Polsce (287,5 ha). Oferuje grunty inwestycyjne na sprzedaż oraz pod dzierżawę. Przygotowując tereny dla inwestorów, spółka podejmuje szereg działań obejmujących m.in. wydzielenie i podział geodezyjny działek, badania hydrogeologiczne gruntów, budowę nowej i rozbudowę już istniejącej infrastruktury. Oferuje przedsiębiorcom także wynajem powierzchni biurowych, wsparcie dla początkujących firm i nie tylko im, dostęp do najnowocześniejszych technologii i usług. Ta lista jest wciąż otwarta. Ponadto, w skład spółki wchodzi Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, które jest idealnym miejscem do organizowania targów, wystaw, konferencji oraz szkoleń. Zatrudnienie w ulokowanych na jego terenie ponad 130 firmach znalazło około 4 tysięcy osób.