logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BPPT wspiera aktywność zawodową i oferuje pieniądze na start
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny nie zwalnia tempa – na dniach startuje z nowym projektem o nazwie LEVEL UP. Nowy projekt to szansa na wsparcie rozwoju zawodowego dla osób powyżej 30 roku życia.Przedmiotem projektu jest pośrednictwo zawodowe, wsparcie doradcze oraz szkoleniowe. Dzięki wsparciu osoby powyżej 30 roku życia mają szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. W projekcie mogą brać udział osoby, które pracują za wynagrodzenie nie wyższe niż minimalne, których stosunek pracy albo umowa cywilno-prawna zakończy się w 2020 lub 2021 roku.

W czasie trwania projektu pomocą zostaną objęte osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszczy, w tym na obszarze Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Uczestnicy projektu podniosą swoje kompetencje zawodowe dzięki otrzymaniu wsparcia w formie nieodpłatnych szkoleń zawodowych lub studiów podyplomowych. Korzyści jest więcej: dotacje w wysokości 23 000 zł na założenie działalności oraz 12-miesięczne wsparcie pomostowe (m.in.: refundacja składek ZUS, kosztów najmu, telefonu, usług księgowych).

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego wartość wynosi niemal 2 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1 845 576,14 zł. Kwota stanowi aż 95% wszystkich kosztów. Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 to 30 czerwca 2021r.

Pora wziąć przyszłość w swoje ręce! Zainteresowani zmianą swojej ścieżki zawodowej muszą skontaktować się koordynatorem projektu : e-mail: projekty@bppt.pl) lub tel.  52 365 33 11